Tivoli A/S - Fondsbørsmeddelelse nr. 7 - Forløb af generalforsamling 2017

Udgivet den 21-04-2017  |  kl. 15:43  |  

Tivoli A/S afholdt fredag den 21. april 2017 generalforsamling med dagsorden som vedhæftet.

 

Årsrapporten for 2016 blev godkendt, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag til fordeling af årets overskud, som omfatter betaling af udbytte på 18,8 mio. kr. svarende til 3,29 kr. for en aktiepost af pålydende 10 kr. Den resterende del af overskuddet tilgår selskabets frie reserver.

 

På generalforsamlingen modtog bestyrelsen generalforsamlingens bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier. Generalforsamlingen stemte imod aktionærforslaget, som opfordrede bestyrelsen til at undersøge, om der sker forskelsbehandling ved ansættelse af ufaglærte i Tivoli på baggrund af etnicitet eller oprindelse.

 

De nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Jørgen Tandrup, Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack blev genvalgt. Tommy Pedersen fratrådte bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen og Tom Knutzen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Endvidere sidder i bestyrelsen de to medarbejderrepræsentanter John Høegh Berthelsen og Tue Krogh-Lund.

 

På bestyrelsens forslag, blev der til selskabets revision foretaget valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

 

På et efterfølgende bestyrelsesmøde, konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Tandrup som formand og Mads Lebech som næstformand.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Lars Liebst

Adm. direktør

 

 

Kontaktperson: Pressechef Torben Plank (tlf. 33 75 04 40 / tpl@tivoli.dk)

Vedhæftede filer:

Tivoli AS - Fondsbørsmeddelelse nr 7 - Forløb af generalforsamling.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
0,00%
 
26/04/18

 
0,00%
 
27/04/18

 
0,02%
 
26/04/18

 
0,00%
 
27/04/18

Social Copy trading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder