Bliver din "lille" pension spist op af gebyrer - Tjen kr. 77.000 mere!

Hver eneste gang du skifter job, risikerer du, at du også er nødt til at skifte pensionsselskab. Hvis du lader din opsparing ligge i det gamle selskab, skal du være opmærksom på, at... Læs mere

Fritagelse for PAL-SKAT

Med virkning fra 1. december 2009 blev det muligt for personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet med en pensionsordning i Danmark at blive fritaget for betaling af PAL.

Som... Læs mere

Markedsrente vs. Gennemsnitsrente

Gennemsnitsrenteprodukter giver dig en forretning på selskabets gennemsnitlige forretning af investeringer. Heraf navnet. Gennemsnitsrenteprodukter er tit kædet sammen med en garanti. Det er en... Læs mere

Kan jeg selv investere min pension?

Ja. Hvis du ønsker, kan du selv bestemme, hvordan din pension skal investeres. Dette gælder dog kun for markedsrenteprodukter.

Hvis din pension er i et pensionsselskab og ikke en bank, så... Læs mere