Bryder Gränges modstanden?

Gränges tester modstandsniveauet 80, som er blevet testet i juni og juli. På dagsniveauet er der etableret nyt købssignal i Bollingerkanalen og et nyt "Golden Cross" er etableret i slutningen af august. Der har været en pæn øget omsætning i aktien den seneste tid. På ugebasis ses de samme købssignaler i både Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. […]
Analysen Bryder Gränges modstanden? kommer fra siden AktieRådet.

Lars Persson