Derfor kan det efter Fisher Investments Nordens mening stadig være fornuftigt at eje visse obligationer

Udgivet den 10-12-2021  |  kl. 01:18  |  

På globalt plan er renten på virksomhedsobligationer og statsobligationer historisk lav, og i visse lande er den endda negativ, og det påvirker obligationsafkastet negativt.[i] Desuden oplever Fisher Investments Norden, at mange finansielle eksperter advarer om, at renten snart vil stige, og da obligationsrenten udvikler sig omvendt af obligationskursen, betyder det, at investorerne ikke opnår noget stort afkast ved at løbe risikoen for faldende kurser. Det får mange af de finansielle eksperter, vi følger, til at spørge, hvorfor man overhovedet skal eje dem. Obligationers primære formål i en portefølje er efter vores mening at dæmpe volatiliteten til fordel for dem, der har brug for likviditet. Det er korrekt, at renten for øjeblikket er minimal i det meste af den udviklede verden, men vi mener, at obligationernes evne til at beskytte mod kortsigtet volatilitet holder og er et godt argument for at erhverve dem for det tilfælde, at mindre udsving er optimalt i forhold til mål, behov og/eller risikovillighed.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Det er Fisher Investments Nordens erfaring, at mange har den opfattelse, at obligationers primære opgave i en portefølje er at udløse rentebetalinger, som investorer kan bruge til at dække deres likviditetsbehov. Men vi mener, at den opfattelse overser en reel og vigtig fordel: Obligationskursen har på langt sigt en tendens til at have færre udsving end aktiekursen, og det er et yderst vigtigt faktum, som vi mener, at investorer skal overveje.[ii] For en investor, hvis langsigtede finansielle mål kræver en relativt høj udbetalingsrate, kan det være fordelagtigt at have en sammensætning af aktier og obligationer i porteføljen. Det er korrekt, at porteføljeafkastet, dvs. renter og udbytte, kan bidrage til at finansiere likviditetsbehovet (udbetalingerne). Det er imidlertid ikke den eneste måde at finansiere dem på, for det er nemlig også muligt periodisk at sælge nogle af aktiverne. Efter Fisher Investments Nordens mening er det ofte en bedre løsning.

Aktieafkast kan imidlertid variere en hel del på kort sigt. Overvej følgende: Det højeste og laveste afkast fra en global aktieportefølje over en 12-måneders rullende periode siden 1950 er henholdsvis 67,1 % og -46,8 % (i USD).[iii] I løbet af den samme tidsperiode gav en portefølje, der udelukkende var investeret i globale statsobligationer, et højt afkast på 38,4 % og et lavt afkast på -16,5 %.[iv] Tilsvarende har globale aktier givet et medianafkast (i op- eller nedadgående retning) på 2,4 % i forhold til obligationer, som har givet et medianafkast på 0,93 % målt over perioder på 1 måned siden 1950. Da obligationer har færre udsving over korte perioder, betragter vi dem som mindre volatile. Denne lavere volatilitet betyder, at man ved at medtage obligationer i porteføljen kan reducere mængden af udsving og dermed den risiko, der er forbundet med, at en investor sælger aktiver med henblik på at finansiere sit likviditetsbehov på et tidspunkt, hvor negativitet i stort omfang har reduceret værdien af investorens værdipapirer. Det er derfor efter vores mening obligationernes primære rolle i en portefølje.

Mange af de eksperter, vi følger, argumenterer stadig for, at det er anderledes nu, da de antager, at den rekordlave rente er et misforhold, som hurtigt skal ændres i takt med, at økonomien retter sig efter pandemien, og monetære myndigheder radikalt ændrer deres bestræbelser på at stimulere den økonomiske vækst. Det er i et vist omfang sandt, men vi mener også, at nøje gennemtænkt positionering kan mindske denne risiko. Obligationer har forskellige løbetider, dvs. det tidspunkt, hvor værdipapiret er sat til at udløbe og dermed give investoren sin kapital tilbage. Generelt viser vores analyser, at gæld med længere løbetid er udsat for større kursfald, hvis renten stiger. Hvis du derfor er bekymret for stigende renter, kan det være en god idé at eje obligationer med kortere løbetid.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Efter Fisher Investments Nordens mening er der ikke nogen klare tegn på, at store rentestigninger venter omkring det næste hjørne. Vores analyser viser, at renten er følsom over for forventninger om inflation (omfattende prisstigninger i hele økonomien). Selvom inflationen er steget i mange lande i 2021, forventer vi, at det vil vise sig at være midlertidigt og forbundet med lavere udbud i takt med, at økonomierne genåbnede i forskelligt tempo rundt omkring i verden. Vi mener, at inflationen i USA illustrerer dette meget godt. Det amerikanske forbrugerprisindeks, som måler priser i hele økonomien, steg i foråret både på årsbasis og på månedsbasis. Det steg således til 5,4 % på årsbasis og 0,9 % på månedsbasis i juni.[v] Målinger på årsbasis blev imidlertid kraftigt forvrænget på grund af de meget lave priser i 2020, som udgør nævneren i beregningen. Kraftige stigninger i prisen på brugte biler, billeje, hotel- og flyrejser, som efter vores mening er forbundet med genåbningen, drev de månedlige data i vejret. I de efterfølgende måneder aftog disse prisstigninger. Forbrugerprisindekset faldt til 0,3 % på månedsbasis i august.[vi] I mange europæiske lande oplever man lignende prisstigninger, men de halter en smule efter på grund af den senere og mere gradvise genåbning af økonomierne.

Selv ændringer af pengepolitikken vil højst sandsynligt ikke sende renten i vejret efter vores mening, især ikke den korte rente. Selvom de monetære myndigheder vælger at fortsætte med at nedtrappe deres aktivopkøb under QE-programmet og måske endda helt at ophøre med dem på et tidspunkt, er der i henhold til de finansielle publikationer, vi følger, store forventninger til det, og det følges meget nøje. Vi mener, at det reducerer overraskelsesmomentet og dermed den potentielle effekt på markedet. Desuden påvirker disse opkøb oftest den lange rente - ikke den korte, som ville have størst indvirkning på obligationer med kortere løbetid. Disse ville i højere grad blive påvirket af daglige rentestigninger - en ændring af pengepolitikken, som i henhold til de fleste monetære myndigheders udsagn, vi har læst, ikke er nært forestående.

Overordnet set synes obligationsafkastene ikke at tage sig alt for gode ud efter vores mening. Men obligationer kan stadig mindske volatiliteten. Og det mener Fisher Investments Norden kan være yderst vigtigt i forhold til mange langsigtede investorers forventede finansieringsbehov.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

[i] Kilde: FactSet, pr. 22/09/2021. Udsagn baseret på den fremherskende 10-årige statsobligation i Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien, Italien, Danmark, Norge, Sverige og Irland samt ICE BofA Euro Corporate Index, 7-10-årige obligationer, 21/09/2021.

[ii] Kilde: Global Financial Data (GFD), pr. 02/02/2021. Udsagn baseret på en sammenligning af aktieafkast på baggrund af Global Financial Data's Developed World Total Return Index og obligationsafkast baseret på Global Financial Datas World Government Bond Total Return Index, 31/12/1949-31/12/2020. Angivet i USD. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[iii] Kilde: Global Financial Data (GFD), pr. 02/02/2021. Aktieafkast baseret på GFD's Developed World Total Return Index, 31/12/1949-31/12/2020. Angivet i USD. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[iv] Kilde: Global Financial Data (GFD), pr. 02/02/2021. Obligationsafkast baseret på GFD's World Government Bond Total Return Index, 31/12/1949-31/12/2020. Angivet i USD. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[v] Kilde: Federal Reserve Bank of St. Louis, pr. 22/09/2021.

[vi] Ibid.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk