Hvorfor fungerer dette almindelige risikoforhold ikke, som du tror?

Udgivet den 01-07-2019  |  kl. 18:28  |  

På kort sigt kan et volatilt aktiemarked gøre en investor ilde til mode. Volatilitet er noget af det, der kan gøre investering usikkert, og som mennesker foretrækker vi generelt sikkerhed. Så hvad kan du gøre for at måle volatilitet og sikre, at din portefølje har et passende risikoniveau? Hvis du spørger professorer eller andre i den akademiske verden (hvor beta først opstod), er svaret som regel "Bare brug beta!" Beta er en god, hurtig måling af tidligere volatilitet sammenlignet med markedet generelt eller et andet benchmark. Hvis en aktie eller en portefølje har en betaværdi på 1, betyder det, at dens resultat historisk set har svaret perfekt til markedsindekset. En værdi på over 1 betyder, at den generelt har været mere volatil end benchmarket, og under 1 betyder, at den generelt har været mindre volatil end benchmarket. Det lyder logisk! Men en beta-værdi er langt fra bedst til at måle risiko, da den ikke fortæller noget om fremtidig volatilitet.

Et kig i bakspejlet

Beta fokuserer kun på tidligere volatilitet, men de værdipapirer, der var mest volatile for tre år siden, to måneder siden eller endda i sidste uge er ikke nødvendigvis de mest volatile værdipapirer i morgen. Selvom mange stadig tror, at beta måler fremtidige risici, er der ikke nogen beviser for, at det er tilfældet.

På trods af, at finansielle virksomheder og udtalelser typisk fortæller, at "historiske afkast er ikke en indikator for fremtidige afkast," er der mange, der har tillid til betas akademiske grundlag, og bruger metoden til at forudsige fremtidig volatilitet. Nogle bruger metoden til at opbygge en angiveligt sikker portefølje, der primært består af aktier med en lav betaværdi. Porteføljer med en lav betaværdi er dog ikke nødvendigvis sikre.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Lad os for eksempel sige, at du køber en aktie med en lav betaværdi, og derefter taber den halvdelen af sin værdi i løbet et par år. Det er absolut muligt, og den pågældende akties betaværdi vil være steget enormt! Er den nu mere risikabel med en lavere kurs, end den var for to år siden? Det logiske svar er "nej," men beta vil fortælle dig noget andet. Hvis en aktie lige er faldet mere end indekset eller benchmarket, vil den have en højere betaværdi, selvom den kunne være en fantastisk handel med lav risiko afhængig af virksomhedens fremadrettede udsigter.

Andre begår en lignende fejl: De tror, at højere risiko automatisk betyder større fremtidige afkast. Selvom denne opfattelse er korrekt i en vis forstand, er det sandsynligvis misforstået at acceptere for stor risiko - især hvis det betyder, at man udelukkende investerer i aktier med høj betaværdi - i et forsøg på at overgå markedet. Men på grund af betas evne til at kigge bagud, fortæller det dig ikke noget om fremtidig risiko eller afkast. Det er ikke forudsigende! At bruge beta til at oprette en portefølje minder i denne sammenhæng meget om at køre ved kun at kigge i bakspejlet - og det kan ikke anbefales.

Det, der rammes hårdest, får størst fremgang

Det ukloge ved at investere med fokus på beta kan fremhæves ved at se på bear-markedernes bund. Hvis man kunne time hvert bear-markeds bund perfekt (det er der ingen, der kan, men lad os forestille os det) og investere mere i kategorier, der ville overgå andre i markedet i løbet af en periode på et år, ville du så gøre det? Ja! Men beta hjælper dig ikke med at opnå det. Faktisk kan det godt få dig til at gøre det modsatte.

Ved bunden af et bear-marked er den fremtidige risiko på sit laveste - men du kan ikke vide helt sikkert, hvornår bunden er nået. På det tidspunkt slutter bear-markedet ofte med en skarp og stejl v-stigning for derefter at starte den næste fase af markedscyklussen. Det gælder generelt, at jo skarpere det endelige fald er, jo stærkere bliver den indledende bull-marked-stigning. Den stærke reaktion er en af grundene til, at det er så vanskeligt at time bear-markeders bund.

Et andet kendetegn, der er mindre velkendt for bear-markeders bund er, at de kategorier, der falder tættest på bunden, de stiger ofte mest ved begyndende fremgang. I figur 1 kan du se, hvordan hver sektor af MSCI World-indekset klarede sig i de seks måneder før (med gult) og efter (med grønt) bear-markedets bund i marts 2009. Bemærk, hvordan de områder, der blev ramt hårdest (finans, industrivarer og materialer), generelt steg mest efterfølgende (dog ikke perfekt). De sektorer med det bedste afkast efter at have nået bunden havde de højeste betaværdier - de oplevede større volatilitet på vej ned og på vej op igen! Som mennesker er vi kodet til at tro, at fald er "ustabile", og stigninger er "gode." Men hvis man udelukkende bruger beta, kan man måske undgå de "ustabile" aktier og dermed gå glip af deres overlegne stigning!

Figur 1: Resultat pr. sektor før og efter et bear-markeds bund

Kilde: FactSet, pr. 4/11/2019. MSCI World-indeks, samlet afkast pr. sektor i DKK, 09/09/2008 - 09/03/2009 og 09/03/2009 - 09/09/2009.

Men kategorier med høj betaværdi klarer sig ikke altid bedst i fremtiden. Dette eksempel viser ganske enkelt, hvordan betas evne til at kigge bagud kan få dig til at tro, at visse kategorier er risikable, når de i virkeligheden måske vil stige mest i fremtiden. Nogle gange kan aktier med høj betaværdi klare sig godt fremadrettet, og nogle gange knap så godt. Forestil dig en virkelig ringe aktie, der klarer sig dårligere end markedet, eller en virkelig attraktiv aktie - begge med høje betaværdier. Den ringe aktie kan arbejde sig tilbage til en lav betaværdi, eller den attraktive aktie kan køle fuldstændigt af og stagnere. Beta viser dig kun, hvad der er sket - ikke hvad der vil ske.

Hvis du bruger den slags bagudrettede datapunkter til at styre din portefølje, kan det give dig problemer på langt sigt. Du vil gøre dig selv en meget større tjeneste ved at fokusere på fremtiden og på fremadrettede datapunkter for at håndtere risici.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Udgivet af: Fisher Investments Norden

Flere blogs fra Fisher Investments Norden

09/09 En knap så gylden mulighed
Guld har en rig historie. I tusindvis af år er dette ædelmetal blevet brugt på mange forskellige måder - som smykker, som betalingsmiddel, som guldskatte i gravkamre og meget andet. På et tidspunkt... Læs mere
06/08 Hvem kan investere passivt?
Umiddelbart kan det måske virke nemt at investere passivt. Vælg en billig fond eller flere fonde, der afspejler et bredt markedsindeks, og behold det for evigt og se dine penge vokse. Idéen bag... Læs mere
01/07 Hvorfor fungerer dette almindelige risikoforhold ikke, som du tror?
På kort sigt kan et volatilt aktiemarked gøre en investor ilde til mode. Volatilitet er noget af det, der kan gøre investering usikkert, og som mennesker foretrækker vi generelt sikkerhed. Så hvad... Læs mere
06/06 Utilsigtede følger: En grund til, at aktier favoriserer inaktive regeringer
I store dele af Europa kontrollerer svage koalitioner og mindretalsregeringer den lovgivende magt med populistiske partier lige i hælene. Resultatet af det er - efter vores mening - udpræget... Læs mere
14/05 Vil du foretage bedre investeringer? Invester i verden.
Hvis du læser tidsskrifter, ser nyheder eller endda bare logger på sociale medier, vil du måske opleve et fælles tema: Verden er mere forbundet end nogensinde før. Det er dog ikke et nyt fænomen. For... Læs mere

Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk