Hvorfor global diversificering er vigtig

Udgivet den 13-04-2018  |  kl. 10:21  |  

Diversificering er et af de vigtigste principper i investering. Gøres det rigtigt, kan investorerne reducere omfanget af den risiko, som de tager uden at gå glip af langsigtede afkast. Det kan lyde intuitivt: hvorfor investere for meget i en lille del af markedet og risikere større udsving i porteføljegevinst og -tab, hvis du kan få et mere jævnt afkast over tid ved at sprede dine investeringer over flere dele af markedet? Selvom mange investorer godt forstår dette princip, er der et centralt område, som nogle investorer overser. Det er global diversificering.

Fornuftigt diversificerede aktieinvestorer ejer aktier i mange forskellige sektorer og aktier fra mange forskellige lande. Men efter vores erfaring vælger mange investorer ikke den globale strategi i tilstrækkelig grad. Deres porteføljer fokuserer på aktier i et enkelt land eller et geografisk område --i mange tilfælde deres hjemland. 

Læs en dybdegående analyse af aktuelle markedsforhold i Fisher Investments Nordens aktiemarkedsudsigt, som du kan downloade gratis her.

Der er ingen "hjemmebanefordel" ved investering
I fodbold siger man, at det hold der spiller på egen bane har hjemmebanefordel, fordi det spiller på et kendt sted og får opbakning. Desværre har man ikke samme fordel ved investering. Investorerne kan føle sig trygge ved at investere i selskaber, som de kender, men ved kun at investere i kendte aktier kan man blive ramt af koncentrationsrisiko, hvilket er det samme som at have for mange æg i én kurv.

Forestil dig eksempelvis, at du kun har svenske aktier. Idet det svenske marked kun udgør 1 % af det samlede aktiemarked, har du isoleret dig fra 99 % af det globale marked.1  Idet det svenske marked domineres af aktier i finans og industri, vil du formentlig også have begrænset eksponering til mange andre vigtige sektorer, og måske uden at være klar over det.2 Med en snævert fokuseret portefølje bliver du udsat for ændringer, der kun påvirker det pågældende land eller område --såsom politiske eller økonomiske ændringer, større naturkatastrofer, terrorangreb eller en sikkerhedsbrist.

Disse principper gælder også for andre lande. Udenfor USA er der intet land, som udgør mere end 9 % af det globale aktiemarked. Det betyder, at hvis du investerer for meget i et enkelt land, kan din portefølje bliver overkoncentreret.3

Mange muligheder i udlandet
Et andet problem med en snævert fokuseret portefølje er, at den kan få investoren til at gå glip af muligheder andre steder i verden. Det er sjældent, at ét land klarer sig bedst flere år i træk, hvilket betyder, at investorerne, der er overkoncentreret i deres eget land, risikerer at forringe det potentielle afkast. Disse investorer kan opleve år, hvor deres lokale aktiemarked falder samtidig med, at andre landes markeder stiger! 

Ved kun at investere i det, som du kender, kan du i høj grad begrænse dit potentielle afkast. Innovative produkter, services og teknologier dukker løbende op rundt omkring i verden sammen med nye selskaber og forbrugere, der ønsker at købe dem. Verden er fyldt med investeringsmuligheder--gå ikke glip af dem ved at holde dig derhjemme. 
Investering i aktiemarkederne indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital helt eller delvist refunderes. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Værdien af investeringer og deres indtjening kan variere med de globale aktiemarkeder og internationale valutakurser.

Nærværende dokument indeholder Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Europes og Fisher Investments' generelle holdning og er ikke personlig investerings- eller skatterådgivning eller oplysninger om deres resultater eller kundernes resultater. Der gives ikke nogen garanti for, at vi fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der gives heller ikke nogen garanti for prognosers rigtighed i dette sammendrag. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis lige så nøjagtige som prognoserne her. Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR Number 35 24 30 03). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FAC-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har hovedkontor på adressen: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europes moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør ifølge en outsourcingaftale.

 

  1 Kilde: FactSet, pr. 31/12/2017. 
  2 Ibid
  3 Ibid

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk