Opmåling - en del af landinspektørens arbejde

Udgivet den 03-12-2020  |  kl. 01:45  |  

En landinspektør laver mange former for opmåling, af de et områdes beskaffenhed. De leveres til brug for et efterfølgende projekteringsgrundlag. Blandt kunderne finder man typisk offentlige myndigheder, ingeniørfirmaer, arkitekter, private bygherrer m.fl. 

En landinspektør (også kendt som landmåler) vil typisk have stor erfaring med mange typer af tekniske opmålinger og afsætning. I det efterfølgende kan du læse lidt om hvad disse opgaver består i. 

Opmåling af grund og skel

Til et kommende byggeprojekter vil man typisk entrere med en landinspektør for at få opmålt grund og skel. At have dette på plads vil typisk spare mindske problemerne senere i forløbet. Især at have aktuelle informationer til projektering er af vital betydning. Skelgrænser og arealer vil definere omfanget af byggeriet. Desværre kan man ikke altid stole på, at det digitale matrikelkort er præcist nok. 

En landinspektør foretager opmåling af de eksisterende forhold og kan derefter levere disse digitalt til projekteringsgrundlaget. Kunderne vil også her typisk være offentlige myndigheder, ingeniører, arkitektfirmaer, private bygherrer m. fl. 

Hvorfor er det en fordel at have  landinspektøren med fra start til slut?

Har du landinspektøren med så tidligt i forløbet som muligt, så undgår du problemer senere i byggeprojektet. Han eller hun har det faglige grundlag for, at vurdere og kvalificere de planer og tanker du har gjort dig om dit byggeprojekt. Landinspektøren ved hvad der kan lade sig gøre, indenfor lovens rammer. Når landinspektøren grundigt har vurderet dine planer, så udarbejder han en lokalplan for projektet. Den indeholder en beskrivelse af, hvordan området vil se ud og vil skulle anvendes. Der findes ingen kommuner som ikke kræver en lokalplan i forbindelse med en ny- eller tilbygning, inden der gives den endelige tilladelse. 

Landinspektøren har styr på kravene til juraen

Der hvor det går oftest går galt for husejere, er vedr. vejledning omkring jura i forbindelse med ny- eller tilbygning. Man skal have styr på at få registreret forskellige dele omkring det nuværende og det fremtidige bygningsværk. Det er heller ikke helt enkelt at sætte sig ind i lovene, som regulerer anvendelsen af arealer. Netop fordi det kan være mere end almindeligt svært at overskue alle de forskellige paragraffer. 

Er dit byggeri alt andet end en standardløsning?

Man forstår det godt hvis du gerne vil have at dit byggeri skal være noget ganske særligt. Du få rigtig meget hjælp af en landinspektør uanset om du går efter noget moderne og kreativt, eller om det skal være noget mere personligt med skæve vinkler. Sammen vil I kunne finde frem til de bedste ideer, til den bygning du ønsker. Når projektet er helt på plads, så laver landinspektøren en arkitekttegning over arealet som der skal søges om godkendelse til. 

Landinspektøren er lige hjemmevant i marken og på kontoret

For en landinspektør består det daglige arbejde i, at veksle mellem arbejdet i marken og arbejdet på kontoret. Han eller hun er derfor med i hele processen, helt fra første samtale til den endelige byggetilladelse foreligger. 

Udgivet af: Penge