Vil du foretage bedre investeringer? Invester i verden.

Udgivet den 14-05-2019  |  kl. 16:46  |  

Hvis du læser tidsskrifter, ser nyheder eller endda bare logger på sociale medier, vil du måske opleve et fælles tema: Verden er mere forbundet end nogensinde før.

Det er dog ikke et nyt fænomen. For hvert årti af moderne historie kommer de forskellige dele af verden hele tiden tættere på hinanden - økonomisk set. Desværre begynder mange investorer først nu at forstå effekten af dette. Og selvom de anerkender det, vælger nogle stadig at ignorere investeringer uden for deres eget hjemland. Det betyder, at mange investorer går glip af nogle af verdens bedste investeringsmuligheder.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

En af grundene til, at nogle investorer ikke investerer globalt, er, at de opfatter udenlandske aktier som mere risikable end nationale aktier. Der er en naturlig frygt for det "ukendte." Men den virkelige risiko ligger i at gå glip af globale investeringsmuligheder og koncentrere sine investeringer for meget i kun ét land. For de fleste investorer er logikken ved diversificering intuitiv. Hvis du spreder din risiko ud over adskillige lande, kan det hjælpe med at beskytte dig mod kriser, tendenser eller andre begivenheder, der har en uforholdsmæssig stor effekt på en enkelt lands marked.

Kapitalmarkeder - globale i århundreder

Forbindelsen mellem globale økonomier virker måske selvfølgelig i dag, men det var ikke tilfældet for bare nogle få årtier siden: Det, der sker i ét land, kan have en målbar effekt på et andet land. Det gælder også for kapitalmarkeder. Selvom der måske er forskel på markeders afkast, er det sjældent tilfældet for deres retning. Og hvis markeder bevæger sig i forskellige retninger, vender de ofte tilbage til den samme retning ret hurtigt.

Præcis som indikeret i finansteori bør velkonstruerede indekser ende nogenlunde det samme sted på langt sigt. Så langt tilbage som der er findes pålidelige markedsdata, har ikke-amerikanske udviklede markeder oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på 9,1 %, og amerikanske aktier har opnået 10,2 %.[i]  Figur 1 viser, hvor tæt forbundne de globale indekser er over en periode på næsten 50 år. Aktieindekserne S&P 500 og MSCI EAFE repræsenterer henholdsvis amerikanske og ikke-amerikanske udviklede markeder.

Figur 1 S&P 500 og MSCI EAFE årligt udbytte - tæt forbundne

Kilder: Global Financial Data, S&P 500 samlet udbytte, MSCI EAFE nettoudbytte, fra 31/12/1969 til 31/12/2018. Udbytte er vist i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan føre til større eller mindre investeringsafkast.

Disse faktorer har længe påvirket aktier. Du kan se endnu længere tilbage end de ovennævnte data. De fleste oplysninger om krakket i 1929 og den store depression er fokuseret på amerikanske aktier og den amerikanske økonomi, men undlader at nævne de efterfølgende begivenheder, der fandt sted rundt omkring i verden. Faktisk styrtdykkede aktiemarkeder over hele verden, hvilket startede uden for USA. Storbritannien og Tyskland nåede deres toppunkt tilbage i 1928, mens udviklingen på aktiemarkedet i Frankrig forblev flad, og markeder i USA fortsatte med at stige et stykke ind i 1929. Globale markeder udviste advarselstegn om et kæmpe udsalg, men dem i USA var for blinde til at lægge mærke til det. Det er et førsteklasses eksempel på, hvor tæt forbundne globale markeder er, og hvorfor det giver mening at overvåge markeder over hele verden, selv hvis du ikke forventer at eje aktier i andre lande.

Dermed ikke sagt, at amerikanske og ikke-amerikanske markeder altid bevæger sig ens. Det er langtfra tilfældet. De kan afvige fra hinanden fra tid til anden - og ofte også i længere tid. Og der er helt sikkert tidspunkter, hvor amerikanske aktier kan opleve langvarig nedgang - som et bear-marked - og ikke-amerikanske aktier stadig klatrer opad(eller omvendt). Men over en længere periode nærmer ikke-amerikanske og amerikanske aktiers præstationer sig næsten altid hinanden igen.

Reducer risici og opnå bedre resultater

Investorer forstår diversificering med hensyn til aktivklasser - og endda sektorer - så hvorfor er konceptet om at diversificere aktier på tværs af lande så forvirrende? Både akademikere og økonomiske eksperter er enige om, at diversificering for at beskytte dig mod virksomhedsspecifikke risici næsten aldrig er en dårlig idé. Hvilken bedre metode til at gøre dette findes der end at sprede dine aktiver ud over forskellige lande?

Med hensyn til afkast vil du, hvis du inkluderer flere lande, opnå flere muligheder for at foretage potentielt præstationsforbedrende markedsinvesteringer. Hvis du tror, at tyske industrivarer sandsynligvis vil klare sig godt, kan du øge din aktieeksponering i det område. Hvis du er optimistisk omkring europæiske banker, øger du din beholdning der. Du behøver ikke at få ret i alle dine investeringer, men en eller to kan øge dine chancer for overpræstation.

Historisk set skiftes lande til at være førende. Figur 2 viser, hvordan de 23 udviklede markeder har skiftedes til at føre i løbet af de seneste 15 år. Så hvis du ikke investerer uden for dit hjemland, går du sandsynligvis glip af nogle af de bedste investeringsmuligheder. Hvis du ikke indser dette, kan det blive en dyrt for dig på sigt.

Figur 2: Top 5 over præsterende aktiemarkeder              

Kilde: FactSet, pr. 9/1/2019. Ovenstående udbytte afspejler det samlede afkast for de fem bedst præsterende lande ud af de 23 udviklede lande, der udgør MSCI World-indekset, fra 31/12/2013 til 31/12/2018. Alt præsenteret udbytte er i EUR. Valutaudsving kan medføre større eller mindre investeringsafkast. Alt udbytte er nettoudbytte i udlandet ekskl. skat

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

[i] Kilde: Global Financial Data, S&P 500 samlet udbytte, MSCI EAFE nettoudbytte, fra 31/12/1969 til 31/12/2018. Udbytte er vist i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan føre til større eller mindre investeringsafkast.

Udgivet af: Fisher Investments Norden

Flere blogs fra Fisher Investments Norden

22/04 Gode råd til pensionsinvestering
Budgettering: Det kræver disciplin at støbe fundamentet for en tryg alderdom. Sørg for at spare penge op. Det er nok det mest grundlæggende økonomiske råd i verden at fortælle kommende pensionister,... Læs mere
21/03 Sådan bruger smarte investorer nyhederne
Det at foretage markedsinvesteringer baseret på konventionelle fortolkninger af velkendte nyheder er nok en af de dyreste investeringsvaner. Det skyldes, at når du har læst om eller hørt om en... Læs mere
21/02 Myten om det sikre marked
"Aktier virker så usikre lige nu. Jeg venter lige, indtil markedet falder til ro, og så slår jeg til." Mange investorer synes måske, at det umiddelbart lyder fornuftigt at vente, indtil markedet... Læs mere
14/01 Draghis afgang ikke væsentlig for økonomien i eurozonen
Mario Draghis periode som chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) slutter først næste år i oktober, men i de finansielle medier kan man allerede læse masser af spekulationer om, hvem der bliver... Læs mere
31/12 Et godt råd ved årets udgang: Du kan ikke købe dig til historiske afkast
Nu, hvor vi nærmer os årets afslutning, er det for mange investorer tid til at foretage en årlig gennemgang af deres portefølje. Vi mener, at det kan være meget nyttigt at gennemgå sine investeringer... Læs mere

Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk