Hvad må jeg investere i for pensionsmidler?

10 nov 2014 - 08:26 af: Draupnir

Der er rigtige mange aktiver, som du kan købe for dine pensionsmidler. Men du skal vide, at der ikke er frit valg. Skulle du komme til at købe et ikke godkendt aktiv for pensionsmidler, så kan det blive betragtet som en hævning og udløse beskatning på 60%.

Hvad der er tilladte placeringer er reguleret af "Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v." kapitel 5.

Med forbehold kan man sige, at du må investere i noterede aktier, obligationer, foreninger og visse afledte instrumenter. Desuden må du købe visse UCITS godkendte ETFer. Endelig er det under visse regler tilladt at købe unoterede aktier.

De fleste banker forhindrer at du kan handle forkerte aktiver. Men er du i tvivl så kontakt dem eller en rådgiver inden du handler. Der er som sagt en del på spil.

Mere fra denne blogger

01/02 Bliver din "lille" pension spist op af gebyrer - Tjen kr. 77.000 mere!
Hver eneste gang du skifter job, risikerer du, at du også er nødt til at skifte pensionsselskab. Hvis du lader din opsparing ligge i det gamle selskab, skal du være opmærksom på, at... Læs mere
30/06 Fritagelse for PAL-SKAT
Med virkning fra 1. december 2009 blev det muligt for personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet med en pensionsordning i Danmark at blive fritaget for betaling af PAL. Som udgangspunkt... Læs mere
10/11 Markedsrente vs. Gennemsnitsrente
Gennemsnitsrenteprodukter giver dig en forretning på selskabets gennemsnitlige forretning af investeringer. Heraf navnet. Gennemsnitsrenteprodukter er tit kædet sammen med en garanti. Det er en... Læs mere
10/11 Kan jeg selv investere min pension?
Ja. Hvis du ønsker, kan du selv bestemme, hvordan din pension skal investeres. Dette gælder dog kun for markedsrenteprodukter. Hvis din pension er i et pensionsselskab og ikke en bank, så sker det... Læs mere
10/11 Hvad må jeg investere i for pensionsmidler?
Der er rigtige mange aktiver, som du kan købe for dine pensionsmidler. Men du skal vide, at der ikke er frit valg. Skulle du komme til at købe et ikke godkendt aktiv for pensionsmidler, så kan det... Læs mere

Profil