Formueplejes investorer har gavn af den ekstremt lave rente

17 feb 2015 - 12:39 af: Søren Verup

Starten af 2015 har budt på et markant rentefald i kølvandet på Den Europæiske Centralbanks udmelding om opkøb af europæiske obligationer på 60 milliarder euro om måneden indtil september 2016. Denne meget ekspansive pengepolitik har sammen med forventninger i markedet om en afvigelse fra den danske fastkurspolitik sendt de danske renter ned i uhørt lave niveauer og endda under nul.

Formuepleje har investeret mere end 20 milliarder kroner i danske realkreditobligationer og kan på trods af det ekstremt lave renteniveau stadig tjene penge til investorerne. Aktuelt låner Formuepleje til en rente på minus cirka 0,8 procent inklusiv rentemarginal til bankerne og placerer en del af pengene i en portefølje af realkreditobligationer, der i øjeblikket giver en lille positiv rente. Samtidig er Formueplejes investorer fortsat beskyttet mod stigninger i den lange rente.

Bundlinjen er derfor, at Formueplejes investorer fortsat tjener penge på obligationsbeholdningen. Formuepleje Fokus, der er Formueplejes rene gearede obligationsportefølje, har således siden årsskiftet leveret et positivt afkast på cirka 2 procent. Belåning af realkreditobligationer sker også i de øvrige kapitalforeninger, Pareto, Safe, Epikur og Penta.

Fastkurspolitikken står fast
Det er Formueplejes klare forventning, at den danske fastkurspolitik, hvor kursen på danske kroner over for euro er låst til et snævert kursinterval, står fast. Til forskel fra Schweiz er den danske fastkurspolitik ikke alene en beslutning for landets centralbank, idet den danske beslutning er truffet af Folketinget og kun vanskeligt kan ændres ved en eventuel ny folketingsbeslutning.

Desuden har Danmark haft fastkurspolitik siden begyndelsen af firserne, og der er finansielt og økonomisk ingen begrænsning for, hvor mange danske kroner Nationalbanken kan sælge for at opretholde kursen over for euro.

Formuepleje anser det i øjeblikket for usandsynligt, at den danske fastkurspolitik vil blive fraveget og/eller, at spændet udvides.

Mere fra denne blogger

07/05 Investor: Kræv hånden på kogepladen
Når porteføljemanagere udvælger aktier, forlanger de, at virksomhedens ledelse har hånden på kogepladen gennem personlige investeringer i selskabet. Dermed sikrer de, at ledelsen har samme interesser... Læs mere
08/04 3 investeringsregler, der tæmmer dine følelser
Følelser kan være en forhindring for at opnå et godt langsigtet afkast. Risikoen er, at man investerer for kortsigtet, overvurderer egne evner samt sælger vinderne og beholder taberne.   I... Læs mere
17/02 Formueplejes investorer har gavn af den ekstremt lave rente
Starten af 2015 har budt på et markant rentefald i kølvandet på Den Europæiske Centralbanks udmelding om opkøb af europæiske obligationer på 60 milliarder euro om måneden indtil september 2016. Denne... Læs mere
21/01 10 bud på 2015
Formueplejes investeringskomité giver her et bud på den økonomiske og finansielle udvikling i 2015. Ved indgangen til 2015 er der flere vigtige temaer i spil, der kan rokke ved den økonomiske fremtid... Læs mere
08/01 Se igennem op- og nedturene på aktiemarkedet
En af de sværeste discipliner inden for investering er at forudse op- og nedturene på finansmarkederne og reagere ved sælge og genkøbe på de rigtige tidspunkter. Et er at udvælge de rigtige... Læs mere

Profil

Søren Verups billede

Kommunikationschef i www.formuepleje.dk. Tidligere chefredaktør på Penge&Privatøkonomi. Før det ansættelse hos BankInvest, DR, Finansforbundet, Sydbank og Handelsbanken. Bank- og journalistuddannet samt civiløkonom, HD(F).