Hvad investorer kan lære af Grækenlands opsving

2 mar 2018 - 11:50 af: Fisher Investments Norden

Det er normalt ikke en nyhed i sig selv, når et land sælger obligationer. Men når landet er Grækenland, er det vigtigt. Især da det omhandler en 7-årig obligation med blot 3,5 % i rente - hvilket var utænkeligt for bare tre år siden, hvor den lange rente var over 10 %. Dertil kommer, at staten fik bud for 6 mia. euro i markedet for 3 mia. euro obligationer, og investorerne bød renten under de  3,75 %, der i første omgang blev tilbudt.  Det er en vigtig reminder: Der kommer normalt et opsving før eller siden, selv efter en alvorlig krise.

Da Grækenland for tredje gang fik økonomisk hjælp i sommeren 2015, formodede de fleste, at den 3-årige periode var for kort, og at Grækenland ville få brug for støtte igen i år. Men selv i dag, med udsigt til afslutningen på hjælpen i august, er der ingen snak om ny hjælp. Renterne er faldet, de private investorer virker interesserede, der er igen økonomisk vækst, og privatiseringsprogrammet er på sporet. Grækenland klarede endnu en milepæl medio februar, da landet modtog to bindende tilbud på en 66 % ejerandel af det statsejede gasnetselskab. Samtidig har premierminister Alexis Tsipras, som tidligere ansås for at være en passioneret venstreorienteret politiker, fået respekt for sin evne til at gennemføre omdiskuterede reformer og offentlige nedskæringer. Selv obligationsvurderingsinstitutterne, som normalt reagerer langsomt, har opgraderet deres vurdering af Grækenlands obligationer på det seneste

Blandt alle de seneste nyheder opfatter vi obligationssalget som det vigtigste. Det er det første reelle salg siden 2014, inden Tsipras kom til magten (obligationsudbuddet i 2017 var en del af en frivillig omlægning snarere end et forsøg på salg til nye investorer). Det er også første gang, at staten forsøger at fremskaffe finansiering i stedet for at forlænge udløbende obligationer. 

Inden obligationssalget havde Grækenland klaret sig så længe, uden at udstede nye langfristede gældspapirer, at der ikke var en rentekurve - det er normalt et forhold, der kun ses i ustabile u-lande. Obligationssalget i februar og to planlagte udstedelser de næste seks måneder er en del af statens planer om at gendanne rentekurven og normalisere forholdene på de græske kapitalmarkeder. Det er tiltag, som omhandler mere end blot statens finanser. Obligationsrenterne fungerer generelt som reference for lån til den private sektor. En genetablering af rentekurven kan hjælpe bankerne med at prissætte lån til erhvervslivet, private huskøbere og forbrugere, og eventuelt fjerne barrierer for græsk lånevækst. Det giver desuden investorerne bedre indsigt i de græske kreditmarkeders tilstand og ikke mindst, er det en ledende økonomisk indikator.

Dog mener vi ikke, at denne udvikling gør de græske aktier relevante for aktieinvestorer i øjeblikket. Bankerne står for en stor del af det græske aktiemarked, og de græske banker er fortsat afhængige af statsfinansiering. Nogle banker er fortsat delvist statsejede, og har været det lige siden krisens højdepunkt. Der går formentlig lang tid, før de kan klare sig selv og give overskud, på trods af en spirende økonomisk udvikling. Grækenlands opsving er et glimrende eksempel på et par enkle sandheder: Der kommer altid et opsving - selv efter en dyb recession.

Læs en dybdegående analyse af aktuelle markedsforhold i Fisher Investments Nordens aktiemarkedsudsigt, som du kan downloade gratis her.

Historisk ved vi, at der før eller siden kommer et bear-marked. Når det kommer, opfordrer vi investorerne til at huske på Grækenland. Hvis eurozonens mest problematiske økonomi er i stand til at komme sig oven på tre redningspakker og problemer i årevis, så vil tilsyneladende stærkere og mere modne lande også komme sig efter en recession eller et bear-marked. Nedgangstider er pinefulde, men ikke permanente. Der vil altid være gode og dårlige tider.

 

1Kilde: Reuters, pr. 16/2/2018.

Investering i aktiemarkederne indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital helt eller delvist betales tilbage. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af investeringer og deres afkast udvikler sig med de globale aktiemarkeder og internationale valutakurser.

Dette dokument indeholder Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Europes og Fisher Investments' generelle holdning og er ikke personlig investerings- eller skatterådgivning eller repræsentativ for deres resultater eller deres kunders resultater. Der er ingen garanti for, at de fortsat har denne holdning, som løbende kan ændre sig på grundlag af ny information, analyse eller nye vurderinger. Endvidere gives der ingen garanti for nøjagtigheden af estimaterne i nærværende. Tidligere estimater har ikke været og fremtidige estimater vil ikke være lige så præcise som i nærværende. Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35 24 30 03). 

Fisher Investments Europe Limited er autoriseret og underlagt tilsyn af det britiske finanstilsyn (FCA-nummer 191609) og indregistreret i England (selskabsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har hjemstedsadresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderselskab Fisher Asset Management, LLC, med handelsnavnet Fisher Investments, er etableret i USA og underlagt tilsyn af US Securities and Exchange Commission og fungerer som underkontrahent ifølge en outsourcing-aftale.

 

Mere fra denne blogger

25/09 Eurozonens rentekurver signalerer stadig økonomisk fremgang
I de seneste uger har vi oplevet stor mediedækning af en bestemt økonomisk indikator: rentekurven, som er en grafisk illustration af et lands effektive renter på tværs af alle løbetider. Et lands... Læs mere
11/09 Aflivning af myter om handelsunderskud
Toldtariffer, snak om handelskrige og handelsunderskud dominerer overskrifterne for tiden. Nogle politikere sværger på, at de vil rette op på handelsunderskud ved at implementere nye toldtariffer.... Læs mere
24/08 Kontantbeholdninger kan være en dyr løsning
Efter en ustabil start på 2018 er globale aktier steget med 3,3 % til og med den 31. maj.i Men nogle mediekilder advarer om, at aktiemarkedets ustabilitet vil vende tilbage, og de nævner flere... Læs mere
12/07 Populisme: Grækernes kontrafaktiske tilgang
I årene siden de græske underskudsproblemer udløste eurozonens store gældskrise, er de euroskeptiske populister blevet mere populære og har givet EU og euroen skylden for de økonomiske problemer. I... Læs mere
13/04 Hvorfor global diversificering er vigtig
Diversificering er et af de vigtigste principper i investering. Gøres det rigtigt, kan investorerne reducere omfanget af den risiko, som de tager uden at gå glip af langsigtede afkast. Det kan lyde... Læs mere

Profil

Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med kunden i fokus

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, som er blevet kåret til årets formueforvalter tre år i træk af ADVFN. De sætter en stor ære i at hjælpe sine kunder bedst muligt, således deres kunder kan nå deres finansielle mål ved hjælp af en proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og gennemsigtig betalingsstruktur med opbevaring af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europe’s dedikerede investeringskonsulenter udbyder en unik service, som er formet efter kundens langsigtede investeringsmål. De kan tilbyde en bred vifte af kapitalforvaltningsstrategier til individuelle investorer med deres fagkyndighed inden for en længere række af investeringsstrukturer. Med stor erfaring i globale investeringer, giver Fisher Investments Europe sine kunder en attraktiv mulighed for at erhverve globale porteføljer. 

Moderselskabet Fisher Investments blev grundlagt i 1979, og  per 31.03.2017 forvalter Fisher-gruppen aktiver for over 541 milliarder kroner og har mere end 35.000 kunder på verdensplan.

Læs mere på www.fisherinvestments.com/da-dk