Hvorfor global diversificering er vigtig

13 apr 2018 - 10:21 af: Fisher Investments Norden

Diversificering er et af de vigtigste principper i investering. Gøres det rigtigt, kan investorerne reducere omfanget af den risiko, som de tager uden at gå glip af langsigtede afkast. Det kan lyde intuitivt: hvorfor investere for meget i en lille del af markedet og risikere større udsving i porteføljegevinst og -tab, hvis du kan få et mere jævnt afkast over tid ved at sprede dine investeringer over flere dele af markedet? Selvom mange investorer godt forstår dette princip, er der et centralt område, som nogle investorer overser. Det er global diversificering.

Fornuftigt diversificerede aktieinvestorer ejer aktier i mange forskellige sektorer og aktier fra mange forskellige lande. Men efter vores erfaring vælger mange investorer ikke den globale strategi i tilstrækkelig grad. Deres porteføljer fokuserer på aktier i et enkelt land eller et geografisk område --i mange tilfælde deres hjemland. 

Læs en dybdegående analyse af aktuelle markedsforhold i Fisher Investments Nordens aktiemarkedsudsigt, som du kan downloade gratis her.

Der er ingen "hjemmebanefordel" ved investering
I fodbold siger man, at det hold der spiller på egen bane har hjemmebanefordel, fordi det spiller på et kendt sted og får opbakning. Desværre har man ikke samme fordel ved investering. Investorerne kan føle sig trygge ved at investere i selskaber, som de kender, men ved kun at investere i kendte aktier kan man blive ramt af koncentrationsrisiko, hvilket er det samme som at have for mange æg i én kurv.

Forestil dig eksempelvis, at du kun har svenske aktier. Idet det svenske marked kun udgør 1 % af det samlede aktiemarked, har du isoleret dig fra 99 % af det globale marked.1  Idet det svenske marked domineres af aktier i finans og industri, vil du formentlig også have begrænset eksponering til mange andre vigtige sektorer, og måske uden at være klar over det.2 Med en snævert fokuseret portefølje bliver du udsat for ændringer, der kun påvirker det pågældende land eller område --såsom politiske eller økonomiske ændringer, større naturkatastrofer, terrorangreb eller en sikkerhedsbrist.

Disse principper gælder også for andre lande. Udenfor USA er der intet land, som udgør mere end 9 % af det globale aktiemarked. Det betyder, at hvis du investerer for meget i et enkelt land, kan din portefølje bliver overkoncentreret.3

Mange muligheder i udlandet
Et andet problem med en snævert fokuseret portefølje er, at den kan få investoren til at gå glip af muligheder andre steder i verden. Det er sjældent, at ét land klarer sig bedst flere år i træk, hvilket betyder, at investorerne, der er overkoncentreret i deres eget land, risikerer at forringe det potentielle afkast. Disse investorer kan opleve år, hvor deres lokale aktiemarked falder samtidig med, at andre landes markeder stiger! 

Ved kun at investere i det, som du kender, kan du i høj grad begrænse dit potentielle afkast. Innovative produkter, services og teknologier dukker løbende op rundt omkring i verden sammen med nye selskaber og forbrugere, der ønsker at købe dem. Verden er fyldt med investeringsmuligheder--gå ikke glip af dem ved at holde dig derhjemme. 
Investering i aktiemarkederne indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital helt eller delvist refunderes. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Værdien af investeringer og deres indtjening kan variere med de globale aktiemarkeder og internationale valutakurser.

Nærværende dokument indeholder Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Europes og Fisher Investments' generelle holdning og er ikke personlig investerings- eller skatterådgivning eller oplysninger om deres resultater eller kundernes resultater. Der gives ikke nogen garanti for, at vi fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der gives heller ikke nogen garanti for prognosers rigtighed i dette sammendrag. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis lige så nøjagtige som prognoserne her. Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR Number 35 24 30 03). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FAC-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har hovedkontor på adressen: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europes moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør ifølge en outsourcingaftale.

 

  1 Kilde: FactSet, pr. 31/12/2017. 
  2 Ibid
  3 Ibid

Mere fra denne blogger

14/01 Draghis afgang ikke væsentlig for økonomien i eurozonen
Mario Draghis periode som chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) slutter først næste år i oktober, men i de finansielle medier kan man allerede læse masser af spekulationer om, hvem der bliver... Læs mere
31/12 Et godt råd ved årets udgang: Du kan ikke købe dig til historiske afkast
Nu, hvor vi nærmer os årets afslutning, er det for mange investorer tid til at foretage en årlig gennemgang af deres portefølje. Vi mener, at det kan være meget nyttigt at gennemgå sine investeringer... Læs mere
24/12 Økonomien er ikke det samme som aktiemarkedet
Når økonomien buldrer afsted, følger aktiekurserne med. Det lyder måske som en logisk konsekvens, og når man følger finansmedierne, vil man jævnligt støde på kommentarer om, at økonomier i kraftig... Læs mere
19/12 Derfor er reinvesteringsrisiko af betydning for investorer i fastforrentede værdipapirer
Under vores regelmæssige gennemgang af økonomiske artikler ser vi ofte kommentarer, der beskriver aktier som risikable og fastforrentede værdipapirer som "sikre" - en trend, som vi synes er... Læs mere
21/11 Politik kan være drivkraft for markedet -- men ikke som de fleste forventer
Ansvarsfraskrivelse: Vores politiske kommentar er upartisk og vi mener, at politisk bias er en farlig investeringsfejl. Vi har ingen præference for partier, politikere eller ideologier og vurderer... Læs mere

Profil

Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personal portfolio management and investment advice with the customer in focus

Fisher Investments Norden is the Danish branch of Fisher Investments Europe Limited, which has been voted the year's asset manager for three consecutive years by ADVFN. They take great pride in helping their customers best possible, so their customers can reach their financial goals through proactive service and tailor made offers as needed. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og gennemsigtig betalingsstruktur med opbevaring af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europe’s dedikerede investeringskonsulenter udbyder en unik service, som er formet efter kundens langsigtede investeringsmål. De kan tilbyde en bred vifte af kapitalforvaltningsstrategier til individuelle investorer med deres fagkyndighed inden for en længere række af investeringsstrukturer. Med stor erfaring i globale investeringer, giver Fisher Investments Europe sine kunder en attraktiv mulighed for at erhverve globale porteføljer. 

Moderselskabet Fisher Investments blev grundlagt i 1979, og  per 31.03.2017 forvalter Fisher-gruppen aktiver for over 541 milliarder kroner og har mere end 35.000 kunder på verdensplan.

Read more at  www.fisherinvestments.com/en-dk