Hvad må jeg investere i for pensionsmidler?

10 nov 2014 - 08:26 af: Draupnir

Der er rigtige mange aktiver, som du kan købe for dine pensionsmidler. Men du skal vide, at der ikke er frit valg. Skulle du komme til at købe et ikke godkendt aktiv for pensionsmidler, så kan det blive betragtet som en hævning og udløse beskatning på 60%.

Hvad der er tilladte placeringer er reguleret af "Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v." kapitel 5.

Med forbehold kan man sige, at du må investere i noterede aktier, obligationer, foreninger og visse afledte instrumenter. Desuden må du købe visse UCITS godkendte ETFer. Endelig er det under visse regler tilladt at købe unoterede aktier.

De fleste banker forhindrer at du kan handle forkerte aktiver. Men er du i tvivl så kontakt dem eller en rådgiver inden du handler. Der er som sagt en del på spil.

Mere fra denne blogger

10/11 Kursværn?
Kursværn gælder kun for gennemsnitsrenteprodukter. Kursværn er en præmie som kunder, der ønsker at flytte deres ordning skal betale for at de andre kunder i ordningen ikke skal betale hele det tab... Læs mere

Profil