Suspension og honorar-satser

Udgivet den 14-11-2018  |  kl. 08:43  |  

I forlængelse af fondsbørsmeddelelser den 30. april 2018 og 23. maj 2018 kan vi oplyse følgende.

I forbindelse med overgang til ny depotbank og investeringsforvaltningsselskab den 1. december 2018 vil handlen med afdeling Amalie Invest Global AK, AMIGLO, DK0016111511 blive suspenderet den 29. og 30. november 2018 af systemmæssige årsager.

Per 1. december 2018 vil de samlede administrations- og formidlings- og forvaltningshonorarer udgøre 1,1 %, heraf et formidlingshonorar på 0,67 % og et forvaltningshonorar på 0,25 %.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til foreningens formand, Morten Riise-Knudsen på tlf. 3333 9042 eller mobil 2788 1024.


Bestyrelsen for Investeringsforeningen Amalie Invest

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder