Emission fokus mail - Sidste frist | NPinvestor
NPinvestor.dk
Søndag den 25.08.2019

Sidste frist for at købe aktier i NPinvestor.com idag tirsdag d. 16. juli kl. 17

Emissionen er 60 pct. garanteret. Tegningskurs er 2 kr. Læs om emissionen og hvordan du tegner aktier her >

 

NPinvestor løfter investering og formuepleje til nyt niveau

NPinvestor tilbyder nye og alternative muligheder for, at investorer og opsparer kan pleje deres formue. Med den banebrydende investeringsform Copy Trading opnår kunder hos NPinvestor, i selskabets egen handelsplatform Straticator, øget transparens og fleksibilitet med individuelle tilpasningsmuligheder, så den enkelte investors egne præferencer og behov kommer i første række.

Investorer kan i Straticator følge og kopiere deres investeringsvenner og eksperters (Copy Trader Masters) handler og strategier og automatisk få samme handler, allokering og risikospredning. 

Læs mere om emissionen hvor du kan tegne aktier i NPinvestor >

 

 

Se hvordan du tegner aktier i NPinvestor i forbindelse med emissionen

 

Læs mere om aktieemissionen her og hvordan du køber aktier. Hent tegningsblanket her >

Investorevent om NPinvestor.com's aktieemission med stort fremmøde

NPinvestor.com afholdte i samarbejde med Ophelia Invest og Lars Persson investoraften, med mere end 70 aktieinteresserede deltagere. Her fik de lejlighed til, at få NPinvestor.com's aktuelle aktieemission præsenteret samtidig med at Lars Persson, som er Copy Trader Master hos NPinvestor.com og kendt fra Millionærklubben hos Radio 24syv tog temperaturen på finansmarkederne og delte ud af sine aktietips. Se oplægene fra Lars Persson og Jan Andersen her:

 

Information om aktieemissionen

Sidste frist for at købe aktier i NPinvestor.com idag tirsdag d. 16. juli kl. 17

Garanti: emissionen er garanteret med 60 pct.

Pris aktie: 2 DKK per aktie svarende til 12,6 millioner DKK i pre-money værdisætning.

Udbuddets størrelse: 12,6 millioner DKK, hvoraf 7,5 millioner DKK svarende til 60 pct. er fortegnet og garanteret.  

Tegningsperiode: Fra 3. juli til 16. juli

Børs-platform: NPINVESTOR.COM A/S er noteret på First North under symbolet NPINV.

NPinvestor er et finansielt selskab inden for investeringsmarkedet, med egen EU licens til at drive fondsmæglervirksomhed. NPinvestor er reguleret af det danske finanstilsyn, er medlem af Garantiformuen og selskabets aktier er optaget til handel på Nasdaq First North Copenhagen.

Læs mere om emissionen

De fuldstændige vilkår for fortegningsemissionen findes i memorandum på tegningssiden https://npinvestor.com/da/aktieudbud og via selskabets hjemmeside www.npinvestor.com. Enhver investering i aktier er forbundet med risiko for tab.