Årsrapport 2016/17 og delårsrapport for 4. kvartal 2016/17

Udgivet den 28-11-2017  |  kl. 12:23  |  

Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 4. kvartal af regnskabsåret 2016/17 (perioden 01.07.2017 - 30.09.2017)

HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 4. KVARTAL FOR RTX-KONCERNEN

 • Nettoomsætningen steg i 4. kvartal med 17,6% til DKK 113,8 mio. svarende til en omsætningsfremgang på DKK 17,1 mio. i forhold til 4. kvartal 2015/16. Omsætningsfremgangen i 4. kvartal 2016/17 blev negativt påvirket af kursudviklingen i US dollars, og korrigeret herfor var omsætningsvæksten på 22,5%. 
   
 • Nettoomsætningen fordelte sig i forretningsenhederne som følger:
  • Business Communications øgede omsætningen med DKK 11,7 mio. til DKK 75,9 mio. svarende til en stigning på 18,1% i forhold til 4. kvartal 2015/16.
  • Design Services øgede omsætningen med DKK 5,4 mio. til DKK 37,9 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 16,7% i forhold til 4. kvartal 2015/16. 
    
 • Bruttoresultatet steg med 23,6% til DKK  64,2 mio. i 4. kvartal 2016/17 i forhold til samme periode sidste år. Som følge af omsætningssammensætningen steg bruttoavancen til 56,4% sammenlignet med 53,7% i 4. kvartal 2015/16.
   
 • Kapacitetsomkostningerne steg 3,7% i perioden, primært drevet af egenfinansierede investeringer i udviklingsprojekter samt forøget bemanding til at understøtte det øgede aktivitetsniveau i begge forretningsenheder. Det forøgede antal udviklingsprojekter for egen regning har medført, at der i 4. kvartal af 2016/17 blev aktiveret DKK 6,3 mio.
   
 • Resultat af primær drift (EBIT) steg til DKK 28,7 mio. sammenlignet med DKK 13,1 mio. i samme periode sidste år. Det forbedrede resultat af primær drift (EBIT) skyldes hovedsageligt den øgede omsætning sammenlignet med samme periode, samt en forbedret bruttoavance.
   
 • Pengestrømme fra driftsaktiviteterne beløb sig til DKK 23,7 mio. i 4. kvartal 2016/17 sammenlignet med DKK 12,5 mio. i 4. kvartal 2015/16.
    

HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR REGNSKABSÅRET 2016/17 FOR RTX-KONCERNEN

 • RTX realiserede i regnskabsåret 2016/17 en nettoomsætning på DKK 433,5 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 9,6% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 395,6 mio. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger:
  • Business Communications øgede omsætningen med DKK 21,2 mio. svarende til en fremgang på 7,9%.
  • Design Services øgede omsætningen med DKK 17,7 mio. svarende til en fremgang på 14,0%.
    
 • Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 229,4 mio. til DKK 238,5 mio., og som en konsekvens af omsætningssammensætningen faldt bruttoavanceprocenten fra 58,0% til 55,0%.
   
 • Den øgede efterspørgsel efter RTX's kompetencer har betydet, at det har været nødvendigt at øge bemandingen væsentligt i løbet af regnskabsåret. Der har således været 34 flere ansatte i gennemsnit set over regnskabsåret 2016/17 sammenlignet med året før. Kapacitetsomkostningerne indeholder i regnskabsåret 2016/17 den fulde effekt af de øgede omkostninger til ekstern husleje efter salg af domicilejendommen. Investeringer i udvikling af egenfinansierede produktserier indenfor headsets til kontormiljøer og gaming segmentet har desuden resulteret i øgede kapacitetsomkostninger. Med baggrund heri steg kapacitetsomkostningerne 11,4% sammenlignet med samme periode sidste år.
   
 • RTX har i regnskabsåret investeret i udviklingen af nye produktserier, der vil komplementere virksomhedens eksisterende kommunikationsløsninger. Disse investeringer har medført, at RTX har aktiveret DKK 17,4 mio. i 2016/17.
   
 • Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 72,3 mio. sammenlignet med DKK 65,8 mio. året før, svarende til en vækst på 9,9%.
   
 • Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev DKK 46,7 mio. sammenlignet med DKK 53,4 mio. i samme periode året før.
   
 • I regnskabsåret 2016/17 har RTX anvendt DKK 71,0 mio. på udbetaling af dividende samt aktietilbagekøb sammenlignet med DKK 44,9 mio. i samme periode sidste år.
   
 • Bestyrelsen indstiller til aktionærerne på den ordinære generalforsamling i januar 2018, at der udbetales en dividende på DKK 2,00 pr. aktie. Samtidig vil bestyrelsen indstille til, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1,0 mio. ved annullering af 200.000 egne aktier. RTX forventer at afslutte aktietilbagekøbet, som blev godkendt af generalforsamlingen i 2017, med erhvervelsen af egne aktier for op til DKK 19 mio.

 

OUTLOOK FOR 2017/18

 • Kombineret med de fortsatte investeringer i et bredere produktprogram og teknologi platform, forventer ledelsen en omsætning i intervallet DKK 460-490 mio., EBITDA i intervallet DKK 72-87 mio. og EBIT i intervallet DKK 58-73 mio., og især EBIT skal ses i lyset af et øget investeringsniveau til understøttelse af de nyligt vedtagne strategiske retninger for RTX.
   

RTX A/S

PETER THOSTRUP 
Formand for bestyrelsen

PETER RØPKE
Administrerende direktør
  

 

Vedhæftede filer:

FB2017 55_DK Delårsrapport Q4 2016-17.pdf

FB2017 55_RTX Årsrapport 2016-17.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
7,58%
 
04:16:02

 
3,29%
 
19/02/19

 
2,37%
 
19/02/19

 
2,13%
 
19/02/19

 
1,91%
 
19/02/19

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder