Årsregnskabsmeddelelse for 2020

Udgivet den 31-03-2021  |  kl. 15:02  |  

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 30/2021                                                                                                                        Odense, 31. marts 2021

Årsregnskabsmeddelelse for 2020

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag godkendt offentliggørelse af det ikke-reviderede årsregnskab for 2020.

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 29 af 22. marts 2021 offentliggøres den endelige, fulde og reviderede årsrapport den 14. april 2021.   

Årets resultater i sammendrag
Det ureviderede regnskabsresultat for 2020 er stærkt præget af den midlertidige usikkerhed hos selskabets kunder i bilindustrien og deraf følgende udskydelse af mange investeringsbeslutninger p.g.a. Covid-19 og viser et driftsunderskud på 25,6 millioner kroner mod 23,9 millioner kroner i 2019.

Scape Technologies har i lyset af Covid-19 pandemiens følger i 2020 primært haft fokus på eksekveringen af forretningsstrategien med særlig vægt på den produktudvikling og de produktforbedringer, der skal højne brugervenligheden og forenkle salg, installation og support, således at selskabet kan skalere forretningen via opbygning af internationale salgs- og distributionskanaler

I juni måned 2020 lancerede Selskabet således som planlagt den første nye release af den nye brugervenlige software, der gør det langt enklere at implementere SCAPE Bin-Picking løsninger.

I naturlig forlængelse heraf har Scape Technologies i efteråret 2020 lanceret to særskilte og stærkt forenklede løsninger, der målrettet adresserer markedet for små og mellemstore virksomheder som et nyt og supplerende markedsområde for selskabet. De to løsninger, SCAPE Easy-Picker og SCAPE Mini-Picker er i 2021 begge blevet certificeret af Universal Robots som en UR+ standard, hvilket har givet selskabet adgang til Universal Robots distributionsnetværk.

Selskabet har også i 2020 påbegyndt udviklingen af en løsning til opsamling af pakker på distributions- og logistikcentre, hvor behovet for robotautomatisering i forbindelse med den kraftige vækst i online handel er hurtigt stigende. Første version af denne løsning, SCAPE Package-Picker, blev lanceret i denne måned og er nu klar til afprøvning hos testkunder.

Forventninger til fremtiden
Scape Technologies har ved udgangen af første kvartal 2021 ordrer i bøgerne til levering i 2021 på tilsammen over 5 millioner kroner. Dette inkluderer ordren omtalt i selskabsmeddelelse nr. 28/2020 af den 23. december samt ordrer fra europæiske kunder og aftaler om softwareudvikling til det kinesiske joint-venture selskab.

Selskabet forventer derfor med den gode start på året en større omsætning i 2021 end i de to foregående regnskabsår tilsammen men fortsat med et negativt driftsresultat.

Ledelsen har igangsat specifikke planer for at sikre yderligere finansiering til den ønskede udvikling og vækst i forlængelse af kapitalforhøjelsen på 35,4 millioner kroner i november 2020.

Ordinær generalforsamling 2021
Generalforsamlingen finder sted den 6. maj kl. 09:00 på selskabets adresse, Østerbro 5C, 5000 Odense C. Indkaldelse udsendes i forbindelse med offentliggørelse af endelig årsrapport den 14. april 2021.

Endeligt årsregnskab vil være tilgængeligt på www.scapetechnologies.com efter offentliggørelsen den 14. april 2021.


t.dkk  2020 2019  2020 H2  2020 H1
Resultatopgørelse i hovedtal        
Omsætning (Group) 2.584           5.200 1.681 903
Nettoomsætning 420           2.281 409 11
Resultat før finansielle poster (18.511)      (15.539) (9.305) (9.206)
Resultat efter skat (25.579)      (23.930) (13.753) (11.826)
         
Balance i hovedtal        
Anlægsaktiver 9.552           7.561 9.552 8.308
Likvide beholdninger 11.918               544 11.918 1.405
Aktiver i alt 25.012         16.956 25.012 20.585
Egenkapital 15.165           7.601 15.165 -4.043
         
Egenkapitalforklaring        
Egenkapital primo                  7.601         31.531                  (4.225)                  7.601
Kapitalforhøjelser 38.387                  0   38.387 0
Omkostninger vedr. kapitalforhøjelser (5.244)   (5.244)  
Nettoresultat (25.579)   (23.930) (13.753) (11.826)
Egenkapital ultimo  15.165 7.601  15.165  (4.225)
         
Pengestrømme        
fra drift (13.021)      (12.937) (8.748) (4.273)
til investering (4.379) (7.687) (1.014) (3.365)
fra finansiering 28.774              334 20.274 8.500
i alt 11.375 (20.290) 10.513 862
Likvider primo 544        20.773 1.405 544
Likvider ultimo 11.918              544 11.918 1.405
         
Aktierelaterede nøgletal        
Gns. antal aktier i periode 14.231.345 13.457.865 14.996.417 13.457.865
Antal aktier 20.230.496 13.457.865 20.230.496 13.457.865
Resultat efter skat pr. Aktie (1,80)          (1,78) (0,92) (0,88)
Indre værdi pr. aktie 1,07   0,56 1,01   (0,31)  

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien - som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af "Smart Classifier and Pose Estimation".

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128,  email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,
mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

Vedhæftet fil

Årsregnskabsmeddelelse 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder