Østjydsk Bank går konkurs - aktiver solgt til Spk Vendsyssel

Udgivet den 22-02-2018  |  kl. 16:36  |  
Arkiv: Foto

Østjydsk Bank indgiver konkursbegæring. Banken har indgået aftale med Sparekassen Vendsyssel om salg af alle aktiviteter, herunder alle aktiver og passiver undtagen efterstillet kapital. Salgsprisen er 50 mio. kr.

I forbindelse med aftalen bliver der ingen dækning til bankens aktionærer, men delvis dækning til den efterstillede kapital, hedder det i meddelelsen.

- Vi er meget kede af, at det ikke har kunnet lade sig gøre at sælge banken med fuld dækning til både aktionærer og den efterstillede kapital. Det skyldes ikke mindst bankens store risikofyldte udlån, som alle blev etableret før finanskrisen, siger Max Hovedskov, bankdirektør i Østjydsk Bank.

Aktien i Østjydsk Bank er senest handlet til 0,68 kr., svarende til en samlet markedsværdi på 61 mio. kr., som aktionærerne altså nu må anse for tabt.

Sparekassen Vendsyssel overtager alle 14.000 kunder i Østjydsk Bank samt udlån for 1,6 mia. kr., indlån for 2,2 mia. kr. og garantier for cirka 0,7 mia. kr.

Østjydsk Bank har igennem de senere år været belastet af en stor portefølje af dårlige udlån fra før finanskrisen.

Ved Finanstilsynets inspektion i banken i slutningen af 2017 blev Østjydsk Bank pålagt at foretage yderligere nedskrivninger på 132 mio. kr. Desuden blev der fastsat et individuelt kapitalkrav på 20,5 pct., som det har vist sig umuligt at opfylde.

- Østjydsk Bank har undersøgt flere mulige spor som led i genopretningsplanen, herunder mulighederne for et salg eller en fusion, ligesom mulighederne for en rekapitalisering af banken er blevet undersøgt nærmere. Det er beklageligvis ikke lykkedes at finde en løsning, der kunne sikre, at banken på længere sigt ville leve op til de fastsatte individuelle kapitalkrav, og det har derfor ikke været muligt at videreføre banken i sin nuværende form, hedder det i meddelelsen.

Bankdirektør i Østjydsk Bank Max Hovedskov fortsætter i en ny rolle i Sparekassen Vendsyssel som regionsdirektør.

/ritzau/FINANS

Jakob Dalskov

Tags:  Shares❯ 

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
3,22%
 
14/12/18

 
1,20%
 
14/12/18

 
0,93%
 
14/12/18

 
-0,22%
 
14/12/18

 
-12,75%
 
14/12/18

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder