1. Kvartalsrapport 2019

Udgivet den 08-05-2019  |  kl. 08:22  |  

Fondsbørsmeddelelse 8/2019

Tilfredsstillende resultat før skat på 29,9 mio. kr.
Bankens ledelse vurderer generelt de realiserede resultater i kvartalet som meget
tilfredsstillende.
Resultat før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 11,4% p.a., hvilket
anses for meget tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.

Basisresultat (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat på
15,9 mio. kr.

Nedskrivninger på udlån m.v. udgør en indtægt på 4,7 mio. kr.

Kursreguleringer 9,3 mio. kr. som følge af positive kursreguleringer af sektoraktier
samt et gunstigt investormarked i 1. kvartal.

Bankens balance pr. 31. marts 2019 udgør 9.530 mio. kr. og er steget med
751 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2018, svarende til en stigning på 8,6%.

Vækst i udlån fra ultimo marts 2018 til ultimo marts 2019 på 1,1%.
Fald i gennemsnitlig udlån før nedskrivninger på 3,8%.

Vækst i indlån fra ultimo marts 2018 til ultimo marts 2019 på 8,4%.
Vækst i gennemsnitlig indlån på 5,0%.

Solvens på 17,2% - regulatoriske kapitalkrav opgjort til 13,4% svarende til en
overdækning på 3,8%.

Fastholder resultatforventningen til årets resultat før skat i niveauet 75-90 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til vedlagte kvartalsrapport.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.


Venlig hilsen
Djurslands Bank

Lars Møller Kristensen
Bankdirektør

 

              

Vedhæftet fil

1. kvartalsrapport 2019 Djurslands Bank

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder