10 gyldne pensionsråd

Udgivet den 31-08-2017  |  kl. 14:02  |  

1) Sæt dig et mål!

Sæt et mål for dine pensionsinvesteringer. Du skal have realistiske forventninger. Pensionsinvesteringer er et langsigtet opsparingsalternativ, som skal give et sikkert afkast. 

2) Tænk langsigtet!

Aktie og obligationskurser svinger op og ned, men er altid steget til nye højder over tid.  

3) Reballancer regelmæssigt!

Invester aldrig en stor del af din opsparing i aktie og obligationer på en gang. Du risikerer at købe, mens markederne er dyrest. Udbytter skal geninvesteres og lad være med at hoppe ind og ud af aktie og obligationsmarkedet - det påfører dig blot en masse omkostninger.

4) Spred indkøbene!

Sats ikke alt på én eller få aktie og obligationer, men spred dine investeringer i flere selskaber eks. gennem ETF'er og helst også i forskellige brancher. Så er du mindre sårbar over for svingninger i det enkelte selskab og sektorer.

5) Gør dit hjemmearbejde!

Køb kun aktie og obligationer, som du har sat dig ordentlig ind i. Køb aktie og obligations ETF'er, som i flere år har vist fremgang i omsætning og indtjening - og hold dig velinformeret om dine investeringer.

8) Bestem hvornår du vil sælge!

Hold orden på dine investeringer og beslut inden køb, hvornår du vil sælge - f.eks. hvis en aktie eller obligation er faldet med 10-15%, eller hvis én investering er kommet til at udgøre for stor en andel af din samlede portefølje.

9) Tænk ikke i SKAT!

Det er ikke nødvendigt at overveje de skattemæssige konsekvenser, hver gang du overvejer at hjemtage en gevinst eller minimere et tab gennem et aktiesalg. Alt SKAT på pensioner fremføres og beskattes med 15%.

10) Følg ikke råd ukritisk!

Lyt til andres råd, men følg dem ikke ukritisk. Vær opmærksom på dine eventuelle rådgiveres motiver til at anbefale det ene eller det andet. Banken tjener eks. mest på at sælge investeringsforeningsbeviser, og når du køber og sælger aktier.

Udgivet af: Draupnir

Tags:  Pension❯