2020 nr. 09 - Delårsrapport for 1. halvår 2020

Udgivet den 27-08-2020  |  kl. 13:53  |  

Aalborg, 27. august 2020

Kontaktperson:
                                                                                                                                Adm. direktør
                                                                                                                                Christian B. Lund
                                                                                                                Tlf. 96 30 60 00
e-mail: cbl@sanistaal.dk

Fornuftigt resultat i et COVID-19 ramt 2. kvartal - Forventningerne til året præciseres

Driftsindtjeningen (EBITDA) for 2. kvartal 2020 blev stort set på niveau med samme periode året før, selv om COVID-19 krisen især i april og maj påvirkede kunde- og produktmikset negativt.

Hovedpunkter i 2. kvartal 2020
Sammenligningstal for 2. kvartal 2019 og 1. halvår 2019 er justeret for sidste års salg af stålaktiviteterne samt ophørende aktiviteter i Tyskland. Sammenligningstal er angivet i parentes.

Omsætningen faldt 1,8 % til 785 mio. kr. (799 mio. kr.). Faldet lå primært i april og maj, hvor effekterne af COVID-19 krisen var størst.Driftsindtjeningen (EBITDA) i kvartalet blev 16 mio. kr. (17 mio. kr.). Heri indgik engangseffekter på 9 mio. kr. (9 mio. kr.). Engangseffekterne var især omkostninger til organisationsændringer.Tilfredsstillende aktivitetsniveau, mens forskydninger af kunde- og produktmiks blandt andet påvirkede marginerne.   Det digitale salg udgjorde 36 % af omsætningen, og for de mest avancerede kunder tegnede det digitale salg sig næsten for to tredjedele af samhandlen.    

Hovedpunkter i 1. halvår 2020

Omsætningen faldt 2,5 % til 1.619 mio. kr. (1.661 mio. kr.). Særligt på grund af COVID-19 krisen har det endnu ikke været muligt at genopbygge det mistede momentum fra 2. halvår 2019. Driftsresultatet (EBITDA) blev 48 mio. kr. (69 mio. kr.) med en EBITDA-margin på 3,0 % (4,1 %). Ændringer i kunde- og produktmiks blev delvist opvejet at iværksatte tiltag i forbindelse med Genesis-strategien.  Tæt på normal drift under COVID-19-krisen, dog med knaphed på enkelte varer, bl.a. personlige værnemidler, og lidt længere leveringstider på enkelte ordrer.  Acceleration af strategiske indsatser for at imødekomme effekten af COVID-19. 

      
Præcisering af forventninger til 2020
Sanistål præciserer de forventninger, der blev meldt ud den 26. marts efter udbruddet af COVID-19:

 Sanistål forventer nu en driftsindtjening (EBITDA) på 100-125 mio. kr. i 2020 (tidligere 100-150 mio. kr.) mod et EBITDA-resultat på 70 mio. kr. i de tilbageværende aktiviteter i 2019.

Der er stadig reel usikkerhed om markedsforholdene på grund af COVID-19, men de seneste måneder har både Danmark og de østeuropæiske markeder gjort tiltag for at normalisere den økonomiske aktivitet. Samtidig er indsigten i forventningerne til 2. halvårs resultat skærpet, hvilket har medført præciseringen af intervallet. I den opdaterede udmelding er der dog fortsat særlig usikkerhed omkring effekter af nationale hjælpepakkers udløb og efterspørgslen fra eksportvirksomheder, der er afhængige af markeder, hvor aktiviteten fortsat presses af COVID-19.  

"Resultaterne i 2. kvartal er fornuftige i lyset af Corona-krisen, men ikke tilfredsstillende. Resultaterne viser dog, at vi med de senere års optimering og restrukturering er på vej til at skabe en mere effektiv og robust virksomhed. Vi er udfordret af ændringer i kunde- og produktmiks, og dem tager vi hånd om med Genesis-strategien og de ekstra optimeringstiltag, vi har iværksat i år. Vi præciserer forventningerne til året, men venter fortsat, at resultaterne bliver bedre i 2. halvår i takt med, at markedsforholdene normaliseres," siger adm. direktør Christian B. Lund, Sanistål.
Vedhæftet fil

Sanistål Delårsrapport 1. halvår 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder