2021 nr. 4 - Forløb af ordinær generalforsamling

Udgivet den 25-03-2021  |  kl. 14:30  |  

                                                                                Kontaktperson:
                                                                                                                                Adm. direktør
                                                                                                                                Christian B. Lund
                                                                                                                Tlf. 96 30 60 00

Aalborg, den 25. marts 2021

I dag blev Saniståls ordinære generalforsamling afholdt. Som følge af corona situationen er generalforsamlingen afholdt elektronisk.

Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.Den reviderede årsrapport for 2020 blev godkendt.Det fremsatte forslag om ikke at betale udbytte og at overføre årets resultat blev vedtaget.Vederlagsrapporten for 2020 blev godkendtBestyrelsens vederlag for 2021 blev godkendt.Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10 % af aktiekapitalen.Bestyrelsen fremsatte forslag til nye vedtægter: Forslaget om ændringen af vedtægternes § 9, til følgende ordlyd: " Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Selskabsloven. Hvis en generalforsamling afholdes elektronisk, kan aktionærer deltage via særlige internetbaserede løsninger. Yderligere information om procedurerne for elektronisk fremmøde og deltagelse, herunder tekniske krav og krav til identifikation, vil i tilfælde af elektronisk generalforsamling blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com, og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling",  blev godkendt.Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmeldte det vedtagne, blev godkendt.De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Der var fra generalforsamlingen genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer: Anders K. BøndingSven RuderKim O. SchrøderClaudio Christensen

Bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:

Tina Lund Vildhøj (medarbejdervalgt)Gitte Østergaard Futtrup (medarbejdervalgt)

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Anders K. Bønding genvalgt som formand.

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33771231 blev nyvalgt som selskabets revisor.


Med venlig hilsen

Sanistål A/S

Christian B. Lund

Adm. direktør\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk