Aarsleff har underliggende fremgang: Men nedskrivning skæmmer

Udgivet den 27-05-2020  |  kl. 12:38  |  
Arkiv: Foto

Entreprenørkoncernen Aarsleff har i sit halvårsregnskab foretaget en goodwill-nedskrivning relateret til den fynske entreprenørvirksomhed Hansson & Knudsen A/S på 71,7 mio. kr., hvilket præger regnskabet og giver nedgang i indtjeningen.

Justeres for nedskrivningen er der imidlertid fremgang, idet resultatet af primært drift før nedskrivningen af goodwill opgøres til 299 mio. kr. for første halvår 2019/20 mod 209 kr. i samme periode året før - eller mod 281 mio. kr., hvis resultatet i 2018/19 opgøres før resultatet af en tabt voldgiftssag sidste regnskabsår.

Koncernomsætningen steg i første halvår endvidere med 2,5 pct. til 6536 mio. kr.

TILBAGEGANG I ANLÆG & BYGGERI

Inden for forretningsområdet Anlæg & Byggeri blev der i perioden skabt et driftsresultat før goodwillnedskrivningen på 164 mio. kr. mod 198 mio. kr. i første halvår sidste år opgjort før effekten af voldgiftssagen.

Efter goodwill-nedskrivningen blev resultatet i den del af forretningen på 92 mio. kr. I forhold til Hansson & Knudsen oplyses det, at selskabet fortsat er udfordret af de svære markedsvilkår og hård priskonkurrence primært på Fyn.

Aktiviteterne inden for Fundering øgede driftsresultatet til 53 mio. kr. fra 39 mio. kr., og inden for Rørteknik blev resultatet næsten fordoblet til 82 mio. kr. fra 44 mio. kr.

BEGRÆNSET EFFEKT AF PANDEMI

I forhold til Covid-19 er meldingen, at koncernen "stort set har normal drift".

- De kortsigtede finansielle effekter af Covid-19 er på nuværende tidspunkt begrænsede, men afhængig af hvor hurtigt der sker en normalisering, kan årets resultat blive påvirket, fremgår det af regnskabet.

Entreprenørvirksomheden fastholder forventningerne til hele regnskabsåret om et driftsresultat EBIT før nedskrivninger på goodwill på 560 mio. kr. og en omsætningsvækst på cirka 1 pct.

Efter nedskrivning af goodwill på Hansson & Knudsen ses nu et driftsresultat på 488 mio. kr.

Tabel over Per Aarsleffs andet kvartalsregnskab i 2019/20:

Mio. kr. Q2 2019/20 Q2 2018/19 H1 2019/20 H1 2018/19 FY 2018/2019
Omsætning 3026,1 2985,7 6536,0 6374,4 13453,0
EBIT 51,9 114,8 226,9 208,9 502,6
Resultat før skat 45,6 117,1 212,8 191,1 472,7
Nettoresultat 19,8 88,1 149,5 144,1 360,7

Per Aarsleffs forventninger til 2019/20:

Mio. kr. Ved Q1 2019/20 Før Q1 2019/20
EBIT før goodwillnedskrivning 560 560
Omsætningsvækst i forhold til 2018/19 +1% +1%

/ritzau/FINANS

Flemming Thestrup Andersen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder