Acceleration i den digitale udvikling

Udgivet den 30-11-2020  |  kl. 15:19  |  

Selskabsmeddelelse nr. 1-2020/21
30. november 2020

Efter et flot 1. halvår 2019/20 og en nedbremsning i aktiviteterne i 2. halvår 2019/20 på grund af COVID-19 pandemien, har vi fokuseret ressourcerne på at styrke vores markedsposition og vores forretningsområder. Med fortsat digital vækst, en markant forstærket salgsledelse samt opkøbet af Response Optimizer er der skabt et stærkt fundament for de kommende år.

InterMail er efter en vellykket transformation i regnskabsåret 2019/20 blevet et datadrevet kommunikationshus med fokus på effektfulde løsninger inden for Multichannel Solutions, Digital Marketing Solutions samt Packaging Solutions. InterMail har konkurrencedygtige produkter, services og priser, og dermed er der grundlag for, at vores markedsandel kan øges de kommende år, da InterMail har en mindre andel i et voksende marked inden for de tre forretningsområder. De gennemførte ledelsesforandringer indenfor salg og digital udvikling i regnskabsåret 2019/20 har medført en mere kommerciel og forretningsorienteret tilgang til eksisterende og nye kunder, som sammen med en stærk markedsmæssig tilstedeværelse vil skabe grundlaget for en fremtidig positiv resultatudvikling.

Den fortsatte digitale transformation er nødvendig for at sikre en profitabel fremtid for InterMail, da InterMails nuværende forretning består af 65% papirbaseret kommunikation og 35% digital kommunikation.

Resultatet for året har været påvirket af COVID-19 pandemien, men har levet op til de seneste udmeldte forventninger. Resultatet af primær drift før afskrivninger (EBITDA) blev på 15,3 mio. kr. mod 16,8 mio. kr. i 2018/19, mens resultatet af primær drift før særlige poster (EBIT) blev på 1,3 mio. kr. i 2019/20 mod 5,7 mio. kr. i 2018/19. Resultat før skat (EBT) blev på -4,0 mio. kr., mod 0,6 mio. kr. i 2018/19. Årets resultat (NOPLAT) blev på -3,3 mio. kr. mod 0,2 mio. kr. i 2018/19.

De gennemførte ledelsesforandringer indenfor salg og digital udvikling i regnskabsåret 2019/20 har medført en mere kommerciel og forretningsorienteret tilgang til eksisterende og nye kunder, som sammen med en stærk markedsmæssig tilstedeværelse vil skabe grundlaget for en fremtidig positiv resultatudvikling.

InterMail har i september 2020 opnået enighed med sin bankforbindelse om tilpasning og forlængelse af kreditfaciliteterne med genforhandling 20. december 2021. Kreditfaciliteterne er på markedsmæssige vilkår og med vanlige
covenants, herunder kvartalsvise mål for omsætning og EBITDA.

FORVENTNINGER TIL 2020/21

Med udgangspunkt i vores fortsatte digitale transformation har bestyrelsen, direktionen og ledelsen efter COVID-19 udbruddet tilpasset den strategiske retning for InterMail frem mod år 2023. Det overordnede fokus er fortsat at skabe lønsom vækst, stærke kommunikationsløsninger samt blive en stærk rådgiver indenfor vores tre forretningsområder. Samtidig vil vi udvikle samarbejdet med vores nuværende kunder igennem aktive partnerskaber, datadrevne løsninger og ikke mindst dygtige medarbejdere.

Vi er fortsat ambitiøse i vores planer for fremtiden, og vi har som målsætning at følge vores internationale kunder, og derigennem opleves som en europæisk kommunikationsvirksomhed. Samtidig ønsker vi, at fastholde og tiltrække de kompetente medarbejdere og skabe vækst - både organisk og ved akkvisitioner.

InterMails fokus for 2020/21 bliver at udbygge og udvikle samarbejdet med eksisterende kunder med henblik på salg af yderligere løsninger og services samt på at tiltrække nye kunder, som efterspørger InterMails unikke kompetencer inden for Multichannel Solutions, Digital Marketing Solutions og Packaging Solutions.

Selskabets forventninger for regnskabsåret 2020/21, som er baseret på en svensk kronekurs på 0,70 DKK/SEK er som følger:

• En koncernomsætning i niveauet 105-120 mio. kr. mod 112,7 mio. kr. i 2019/20
• Et EBITDA-resultat i niveauet 18-23 mio. kr. mod 15,3 mio. kr. i 2019/20
• Et EBT-resultat i niveauet fra 0 til 5 mio. kr. mod -4,0 mio. kr. i 2019/20


Venlig hilsen
InterMail A/S


Yderligere oplysninger:

Anders Ertmann, CEO
Telefon: 36 86 33 21
E-mail: anders.ertmann@intermail.com

Nicolas Olivares, Finance Director
Telefon: 36 86 33 09
E-mail: nicolas.olivares@intermail.com


InterMail er et datadrevet kommunikationshus, som rådgiver kunder i at skabe den optimale effekt af kundekommunikation. Dette gør vi med vores dygtige medarbejdere, datadrevne løsninger og aktive partnerskaber indenfor Multichannel Solutions, Digital Marketing Solutions samt Packaging Solutions.

Vedhæftede filer

Selskabsmeddelelse_1 2020-21 - Acceleration i den digitale udvikling Årsrraport 2019-20 - InterMail

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk