Agat Ejendomme opnår betydelig besparelse på finansiering og bestyrelsen vil overveje muligheden for at gennemføre en rettet emission i løbet af december 2020........

Udgivet den 19-11-2020  |  kl. 20:58  |  

Selskabsmeddelelse nr. 14/2020


Agat Ejendomme opnår betydelig besparelse på finansiering og bestyrelsen vil overveje muligheden for at gennemføre en rettet emission i løbet af december 2020 med henblik på bl.a. nedbringelse af lån og yderligere besparelser på finansiering. Ledelsen foretager nedjustering som følge af nettoeffekt af opnået rentebesparelse og tabt retssag og oplyser om udviklingen af porteføljen samt konsekvenser af anden bølge af COVID-19.

Resumé:

Betydelig besparelse på DKK 16 mio. opnået på finansieringsomkostninger.Mulighed for yderligere besparelse på DKK 9 mio. ved nedbringelse af lån medfører, at bestyrelsen vil overveje muligheden for at gennemføre en rettet emission til markedskurs i løbet af december 2020.Agat Ejendomme har tabt en retssag anlagt mod udviklingsselskabet Køge Kyst P/S. Ledelsen er uenig i dommen, som vil blive anket til Landsretten. Uanset ankesagen har ledelsen valgt nu at udgiftsføre et beløb svarende til, at selskabet ikke får medhold. Tabet vurderes at kunne beløbe sig til DKK 25 - 30 mio.
Ledelsen nedjusterer resultatforventningerne for 2020/21 med DKK 10 mio. til herefter at udgøre DKK -20 til -30 mio. før værdireguleringer, resultat af restaktiviteter og skat.
Koncernens portefølje af ejendomme i Danmark udvikler sig som forventet, og Ringsted Outlet bedre end forventet på trods af de yderligere restriktioner for den fysiske detailhandel.
Yderligere restriktioner og lockdown som følge af anden bølge af COVID-19 har medført negative konse-kvenser for Outlet Arena Moravia i Tjekkiet, og ledelsen nedskriver DKK 45 mio. på dette aktiv.


Kontaktdetaljer:
Agat Ejendomme A/S
Adm. direktør Robert Andersen
Tel.: +45 88961010Vedhæftet fil

Nr._14_Nedjustering_Retssag

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder