Ajourført prospekt for Værdipapirfonden Sydinvest.

Udgivet den 29-05-2020  |  kl. 13:00  |  

(Selskabsmeddelelse 48/2020)

De væsentligste ændringer i prospektet fremgår nedenfor:

Prospektet er ændret i afsnittet vedr. aftaler om administration, porteføljerådgivning og formidling. Der foretages fra 1. juni fradrag i porteføljerådgivningshonoraret, såfremt der investeres i andre fonde, der rådgives af Sydbank. Honoraret for porteføljerådgivningen i Værdipapirfonden Sydinvest er i den forbindelse justeret op. Samlet har ændringen ført til fald i afdelingerne ÅOP, der ligeledes er ajourført i prospektet.

Oplysninger om fondens nyvalgte bestyrelsesmedlem er tilføjet.

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00

Vedhæftet fil

VSI Prospekt 2020.05.26_Final

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder