Aktietilbagekøb

Udgivet den 18-05-2021  |  kl. 15:01  |  

SIG IVÆRKSÆTTER TILBAGEKØB AF EGNE AKTIER i KURS 1,98:
Bestyrelsen for SIG har i forlængelse af offentliggørelsen af periodemeddelelse for Q1-2021, Jf. selskabsmeddelelse 12, besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb af maksimalt 2.525.252 stk. aktier til kurs 1,98 DKK svarende til maksimalt 4,71% af selskabets aktiekapital og et maksimalt beløb på 5.000.000 DKK.

SIG ejer pr. dags dato 2.938.625 egne aktier, svarende til 5,49% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 53.566.497 aktier, inklusive egne aktier.

SIG har i perioden 1/1-2021 - 30/4-2021 genereret en indtjening på DKK 14.4 mio. efter skat. Egenkapital pr. 30/4-2021 er opgjort til DKK 140,2 mio. DKK svarende til en udvandet indre værdi pr. 30/4-2021 på 2,66 (2,64 pr. 31/3-2021).

Grundlag for tilbagekøbet:
På selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2019 blev selskabet bemyndiget til at købe egne aktier. Bemyndigelsen har følgende ordlyd:

På generalforsamlingen den 23. april 2019 blev selskabet bemyndiget til at købe egne aktier gældende for en periode på 5 år at regne fra datoen for generalforsamlingsgodkendelsen. Der blev givet bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til det punkt, hvor den nominelle værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 25% af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve egne aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale en pris, der svarer til den senest noterede handelskurs på Nasdaq Copenhagen forud for handlens indgåelse tillagt 10%

Med iværksættelsen af tilbagekøbet vil bestyrelsen benytte bemyndigelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier. De tilbagekøbte aktier kan anvendes til afdækning af selskabets warrantprogram af 1. maj 2020 (Jf. selskabsmeddelelse 20/2020), annulleres eller sælges til 3 part.

Beslutning herom vil bestyrelsen efterfølgende vurdere ift. hvad som skaber højst mulig værdi for aktionærerne på det givne tidspunkt.

Beskrivelse af tilbagekøbet:
Tilbagekøbskursen er fastsat til 1,98, hvilket svarer til den øvre del af det niveau som selskabets aktie er handlet til den sidste måned. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med onsdag d. 19. maj 2021 kl. 9.00 til og med fredag d. 28. maj 2021 klokken 17:00 (dansk tid).

Fra onsdag d. 19. maj 2021 kl. 9.00 til og med fredag d. 28. maj 2021 klokken 17:00 (dansk tid) vil der være lagt en synlig budordre inde i markedet på 2.525.252 antal aktier til kurs 1,98, så det vil være muligt for alle selskabets aktionærer at kunne deltage i tilbagekøbsprogrammet ved at sælge deres aktier direkte på markedet samt løbende at følge udviklingen.

Der er ingen begrænsninger på hvad den enkelte aktionær kan sælge af antal aktier, og ordren vil ligge synligt i den periode som aktietilbagekøbet løber eller indtil selskabet har fået købt det maksimale antal aktier som rammen muliggør.

Selskabet vil meddele om det samlede resultat af aktietilbagekøbet enten når selskabet har erhvervet 2.525.252 aktier, hvis der indtræffer væsentlige hændelser eller ved periodens udløb d. 28. maj 2021.

Kontakt:
Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-inv-group.dk

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 13_2021_Aktietilbagekøb

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk