Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier

Udgivet den 19-05-2021  |  kl. 08:38  |  

I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Rasmus Werner Nielsen skal Alm. Brand A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier eller andre værdipapirer, som er knyttet til disse aktier.

Se vedhæftede indberetning.

Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til Senior Investor Relations Officer Mikael Bo Larsen, mobil 51 43 80 02.

Vedhæftet fil

AS 8 2021 - Indberetning af transaktioner

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk