Alm. Brand A/S: Resultat af ordinær generalforsamling

Udgivet den 26-04-2021  |  kl. 10:55  |  


Selskabsmeddelelse nr. 6/2021

Resultat af ordinær generalforsamling den 26. april 2021

Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af bestyrelsen fremlagte fuldstændige forslag.

Årsrapporten for 2020 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Endvidere blev bestyrelsens forslag om at disponere årets overskud på 616 mio. kr. således, at der udbetales udbytte på 4,00 kr. pr. aktie vedtaget. Endvidere blev bestyrelsens forslag om, at der udbetales et overskud på 3,00 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2019 vedtaget, hvorefter den samlede udbyttebetaling bliver 7,00 kr. pr. aktie.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling skal være bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en grænse på 10 % af aktiekapitalen, blev vedtaget.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg. Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Jan Skytte Pedersen, Per V.H. Frandsen, Boris Nørgaard Kjeldsen, Flemming Fuglede Jørgensen, Anette Eberhard, Karen Sofie Hansen-Hoeck og Pia Laub blev genvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter genvalgtes Gustav Garth-Grüner, Asger Bank Møller Christensen, Tina Schmidt Madsen, Kristian Kristensen og Jesper Bach.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som ny revisor for selskabet.

Vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen blev godkendt.

På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen som formand og Jan Skytte Pedersen som næstformand.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Senior Investor Relations Officer
Mikael Bo Larsen
mobil nr. 51 43 80 02
        
Presse:        

Pressechef
Maria Lindeberg
mobil nr. 24 99 84 55

Vedhæftet fil

AS 6 2021 - Afholdt generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk