Alm. Brand - Tildeling af aktieløn  

Udgivet den 04-12-2020  |  kl. 09:08  |  

4. december 2020
Selskabsmeddelelse nr. 47/2020

Alm. Brand - Tildeling af aktieløn  

I overensstemmelse med Vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen og med Overordnede retningslinjer vedrørende aktieløn har Alm. Brand A/S med virkning fra 1. juli 2016 indgået aftale med direktionen samt med øvrige medlemmer af koncernens udvidede ledelsesgruppe, hvorefter op til 10 % af den faste løn anvises i aktier.

Aktier tildeles to gange årligt, henholdsvis den 3. handelsdag i juni og den 3. handelsdag i december.

Værdien af de tildelte aktier er opgjort som et simpelt gennemsnit af gennemsnitskurserne for én aktie på den første handelsdag i hver kalendermåned, der danner grundlag for tildelingen. Der er i alt tildelt 36.780 aktier med en samlet kursværdi på 2.600.713,80 kr. Aktierne er frit omsættelige.

Aftalen om aktieløn er gældende frem til 31. marts 2021.

Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til Senior Investor Relations Officer Mikael Bo Larsen på tlf. nr. 51 43 80 02.

Vedhæftet fil

AS 47 2020 - Tildeling af aktieløn

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder