Banknordik Q4: Lander resultat i øvre ende af egen prognose

Udgivet den 27-02-2018  |  kl. 08:09  |  
Arkiv: Foto

Banknordik kom ud af 2017 med et resultat i den øvre ende af sin egen prognose. For 2018 spiller ledelsen ud med et uændret basisresultat, mens bundlinjen ventes at skrumpe lidt.

Banknordik fik i 2017 et overskud før skat på 235 mio. kr. mod 277 mio. kr. i samme periode året.

Det ordinære resultatet før skat, kursreguleringer og nedskrivninger, der er den resultatpost, som banken havde offentliggjort forventninger til, landede på 187 mio. kr. Det skal sammenlignes med den seneste prognose om et resultat på 150-190 mio. kr.

Banknordik kunne i 2017 tilbageføre nedskrivninger på 60 mio. kr. mod 12 mio. kr. året. Netto renteindtægterne faldt til 387 mio. kr. fra 413 mio. kr., mens netto gebyrindtægterne steg til 196 mio. kr. fra 192 mio. kr.

Banknordik venter i 2018 et resultat efter skat i niveauet 100-150 mio. kr. Til sammenligning var det i 2017 på 189 mio. kr.

Resultatet før nedskrivninger, engangsposter, kursreguleringer og skat ventes at være i niveauet 160-200 mio. kr. og altså nogenlunde på linje med resultatet sidste år på 187 mio. kr.

Tabel for Banknordiks årsregnskab for 2017:

Mio. kr. Q4 2017 Q4 2016 FY 2017 FY 2016
Netto renteindtægter 95 100 387 413
Netto gebyrindtægter 47 51 196 192
Resultat før nedskrivninger 46 33 173 179
Nedskrivninger på udlån (netto) 51 4 60 12
Resultat før skat ekskl. Vörður 92 28 235 187
Resultat før skat inkl. Vörður 92 28 235 277

Banknordiks forventninger til 2018:

Mio. kr. Ved Q4 2017
Res. før skat, kursregulering og nedskrivninger 160-200
Nettooverskud 100-150

/ritzau/FINANS

Jakob Dalskov

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder