Bavarian Nordic offentliggør årsrapport for 2020

Udgivet den 12-03-2021  |  kl. 07:02  |  

KØBENHAVN, Danmark, 12. marts 2021 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag årsrapporten for 2020. Herunder er et resumé af de finansielle resultater for året samt finansielle forventninger til 2021. De finansielle resultater var i overensstemmelse med de foreløbige resultater, der blev offentliggjort den 28. januar 2021. Den fuldstændige rapport er vedhæftet som pdf-fil og kan desuden findes på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com.

Stærk eksekvering og solide finansielle resultater trods et udfordrende marked
Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, udtaler: "Den kommercielle transformation tog fart i 2020 med en styrket produktportefølje og en femårs vision om at udvikle Bavarian Nordic til et af de største rendyrkede vaccineselskaber, og vi gjorde solide fremskridt på alle områder for at opfylde dette. Selvom vores nye markeder inden for rabies og flåtbåren hjernebetændelse (TBE) blev udfordret af COVID-19 restriktioner, leverede vi resultater i overensstemmelse med eller bedre end vores oprindelige forventninger, hovedsagelig på grund af vores JYNNEOS-forretning, der klarede sig bedre end oprindeligt forventet, men også grundet stærke markedspositioner for både Encepur og Rabipur/RabAvert. Endelig holdt vi et stramt fokus på omkostninger og lønsomhed. Vi forbliver fokuserede på den fortsatte kommercialisering, herunder overtagelse af de resterende markeder for Rabipur/RabAvert og Encepur, men 2021 vil også bringe spændende nyheder fra vores pipeline. Baseret på lovende prækliniske resultater har vi besluttet at videreføre den kliniske udvikling af COVID-19-vaccineprojektet, som vi mener har potentiale til at overkomme mange af de udfordringer, der ses med de allerede godkendte vacciner. Vi viderefører også vores RSV-program med et human challenge-forsøg, der vil tilvejebringe vigtige resultater inden fase 3-forsøget, der er planlagt til at starte næste år. Med den nylige rettede emission, som genererede ca. 1,1 mia.kr. i nettoprovenu har vi styrket vores kapitalgrundlag, hvilket giver mulighed for at gennemføre disse spændende planer samt øger fleksibiliteten til at forfølge yderligere vækstmuligheder.

Begivenheder efter rapporteringsperioden

I marts 2021 offentliggjorde selskabet lovende prækliniske resultater for COVID-19 vaccinekandidaten ABNCoV2, der er indlicenseret fra AdaptVac. Efterfølgende er det første forsøg I mennesker blevet påbegyndt.I marts 2021 annoncerede og afsluttede selskabet et rettet udbud af 5.150.000 nye aktier, der genererede et bruttoprovenu på DKK 1.148 mio. En del af provenuet vil blive anvendt til at finansiere et fase 2 klinisk forsøg samt opskalering af produktionen som forberedelse til den potentielle fremtidige kliniske udvikling, der skal understøtte godkendelse af ABNCoV2. Desuden vil provenuet medvirke til en øget fleksibilitet i forhold til at styrke selskabets produktionskompetence, evne til at forfølge en aktiv opkøbsstrategi samt til at styrke selskabets kapitalgrundlag- og beredskab til generelle virksomhedsformål

Finansielle resultater
Bavarian Nordics finansielle resultater i 2020 var i overensstemmelse med eller bedre end selskabets senest udmeldte forventninger.

  DKK mio
2020 forventet realiseret
Omsætning 1.900 1.852
EBITDA 725 740
Likvider ved årets udgang 1.600 1.670

                                                                                                                

Omsætningen for helåret var DKK 1.852 mio., bestående af DKK 1.082 mio. fra det kombinerede salg af Rabipur/RabAvert og Encepur, DKK 704 mio. fra salg til den amerikanske regering, inklusive omsætning fra JYNNEOS og kontraktarbejde, samt DKK 66 mio. fra milepælsbetalingen fra Janssen (godkendelse af ebolavaccinen). Den negative påvirkning fra COVID-19 på omsætningen fra Encepur og Rabipur/RabAvert var begrænset til ca. DKK 200 mio. som følge af et stærkt salg i nøglemarkeder, og blev stort set opvejet af en bedre end forventet omsætning fra JYNNEOS. Den svage dollarkurs påvirkede omsætningen af RabAvert i årets sidste to måneder.                

Resultatet af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var en smule bedre end forventet som følge af et stramt fokus på omkostninger og profitabilitet. EBITDA var DKK 740 mio., inklusive andre driftsindtægter på DKK 628 mio. fra salget af Priority Review Voucher.

Likvider ved årets udgang oversteg forventningerne som følge af udskudte investeringer samt forskydninger i arbejdskapitalen. Likvider udgjorde ca. DKK 1.670 mio., eksklusive uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 244 mio.

For en detaljeret resultatgennemgang, se årsrapporten.

Forventninger til 2021
Som følge af usikkerheden forårsaget af COVID-19 vil selskabets finansielle forventninger til 2021 være mindre specifikke end normalt, indtil der igen er større sigtbarhed i markedet

2021E (alle tal er cirkatal) DKK mio.
Omsætning 1.900 - 2.200
EBITDA 100 - 250
Likvider ved årets udgang 1.400 - 1.600

Den lave ende af omsætningsintervallet afspejler et scenarie, hvor nedlukningen som følge af COVID-19 fortsætter efter årets første kvartal i nøglemarkeder, såsom USA og Tyskland. Den høje ende af omsætningsintervallet afspejler et scenarie, hvor en gradvis genåbning vil ske i nøglemarkederne i løbet af andet kvartal, og hvor rejseaktiviteten genoptages i tredje og fjerne kvartal 2021.

Koppe- og ebolavaccineforretningen ventes ikke at blive påvirket af COVID-19.

I 2021 forventes forsknings- og udviklingsomkostninger på ca. DKK 750 mio., hvoraf ca. DKK 550 mio. forventes at blive indregnet i resultatopgørelsen. Det største enkeltstående projekt i 2021 er RSV-programmet, hvor omkostninger til produktion af vacciner til fase 3 samt omkostninger til det planlagte human challenge-forsøg er indregnet. De resterende ca. DKK 200 mio. vil blive kapitaliseret og relaterer sig til COVID-19 programmet og omfatter et fase 2-forsøg samt opskalering af produktionen, som led i forberedelserne til et fase 3-forsøg.

De finansielle forventninger er baseret på valutakurser på DKK 6,10 pr. USD 1 og DKK 7,45 pr. EUR 1.

Se årsrapporten for fuldstændig beskrivelse af forudsætningerne for forventningerne til 2021.

Webcast og telefonkonference
Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere årsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller aktiveret webcast af telefonkonferencen på https://www.bavarian-nordic.com/investor/events.aspx?event=6094. For at stille spørgsmål, benyt venligst et af følgende telefonnumre og oplys deltagerkoden: 5589045. Danmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 06 / 2021

Vedhæftede filer

Bavarian Nordic Annual Report 2020 2021-06-da BAVA-2020-12-31

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk