Coloplast A/S - Selskabsmeddelelse nr. 01/2021 - Regnskabsmeddelelse, Q1 2020/21

Udgivet den 02-02-2021  |  kl. 11:00  |  

Q1 2020/21
Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2020/21
(1. oktober 2020 - 31. december 2020)

Coloplast leverer en god start på året; forventningerne til 2020/21 fastholdes

Coloplast leverede en organisk vækst på 5% i årets første kvartal. Den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 1% til 4.738 mio. kr. Udviklingen i valutakurser fik omsætningen til at falde 4% som følge af en betydelig forringelse af værdien af den amerikanske dollar, det britiske pund og flere valutaer i Øvrige markeder, især den argentinske peso og den brasilianske real.Den organiske vækst fordelt på forretningsområder for første kvartal var: 6% i Stomi, 6% i Kontinens, 5% i Urologi og 1% i Hud- & Sårpleje.Den kroniske forretning leverede et tilfredsstillende første kvartal, der primært var drevet af solid vækst i Øvrige markeder og USA. Væksten i Europa er fortsat negativt påvirket af COVID-19-udbruddet som følge af lavere tilgang af nye patienter, især i den kroniske forretning i Storbritannien.Urologi-forretningen leverede en organisk vækst på 5%, der var drevet af mandesegmentet i USA, som igen voksede, i takt med at de planlagte operationer blev genoptaget i løbet af første kvartal.Hud- og sårpleje-forretningen leverede en organisk vækst på 1% i første kvartal. Sårpleje-forretningen leverede isoleret set 5% organisk vækst, som var drevet af Europa og fornyet vækst i Kina. Den nyligt lancerede Biatain® Fiber-portefølje bidrog positivt til væksten, primært i Frankrig og Tyskland. Hudplejeforretningen og kontraktproduktionen bidrog med negativ vækst som følge af lavere efterspørgsel på grund af COVID-19.Solidt momentum i Øvrige markeder med 16% organisk vækst i første kvartal, drevet af Stomi og solid vækst i Kina og Latinamerika samt timingen af udbudsleverancer i Rusland.Driftsresultatet for kvartalet steg 4% til 1.536 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 32% mod 31% sidste år. Udviklingen afspejler en solid omkostningskontrol under COVID-19-udbruddet, men også fortsatte investeringer i vækstmuligheder og innovation.Afkastet af den investerede kapital efter skat før særlige poster var 44% i første kvartal mod 47% i samme periode året før, hvilket primært skyldtes opkøbet af Nine Continents Medical i november 2020.Under pandemien er vores førsteprioritet fortsat medarbejdernes helbred og sikkerhed samt den fortsatte servicering af kunderne.Vi forventer at lancere et nyt aktietilbagekøbsprogram i løbet af 2. kvartal 2020/21 for i alt 500 mio. kr., som skal gennemføres inden udgangen af regnskabsåret 2020/21.

Finansielle forventninger for 2020/21 fastholdes

Vi forventer fortsat en organisk omsætningsvækst på 7-8% i faste valutakurser. Den rapporterede vækst i danske kroner forventes at blive 4-5%.Vi forventer fortsat en rapporteret overskudsgrad i danske kroner på 31-32%. Forventningerne til overskudsgraden afspejler nye samlede investeringer på op til 2% af omsætningen i innovation og salgs- og markedsføringstiltag samt fortsat forsvarlig omkostningsstyring.Anlægsinvesteringer forventes stadig at udgøre ca. 1,1 mia. kr. Den effektive skatteprocent forventes stadig at blive ca. 23.

Telekonference

Afholdes den 2. februar 2021 kl. 15.00 dansk tid og forventes at vare ca. en time.
Hvis du ønsker at deltage aktivt i Q&A-delen, skal du ringe på tlf. 3544 5577 (+44 3333 000 804 eller +1 631 913 1422). PIN-koden for deltagere er 91604730#.
Tilgå telekonferencen direkte herhttps://getvisualtv.net/stream/?coloplast-x5anj9jpn2

 

For yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Executive Vice President, CFO
Tlf. 4911 1111

Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3376
Email: dkebj@coloplast.com

Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2623
Email: dkpete@coloplast.com

Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
CVR nr. 69749917

Hjemmeside
www.coloplast.com

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje og Urologi. Vi er et globalt selskabet med omkring 12.500 ansatte

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2021-02.

Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Vedhæftet fil

01_2021_Q1_202021_Regnskabsmeddelelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk