Coloplast A/S - Selskabsmeddelelse nr. 02/2021 - Aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 19-02-2021  |  kl. 08:26  |  

Coloplast A/S ("Coloplast" eller "Selskabet") iværksætter aktietilbagekøbsprogram på i alt 500 millioner kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 01/2021 fra den 2. februar 2021. Programmet begynder den 22. februar 2021 og forventes afsluttet den 23. august 2021.

Aktietilbagekøbsprogrammet er iværksat indenfor bemyndigelsen givet på Selskabets ordinære generalforsamlingen den 5. december 2019, der tillader køb af egne aktier på op til 10% af Selskabets aktiekapital, dog således at Selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af Selskabets aktiekapital.

Aktietilbagekøbsprogrammet struktureres i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og forordning 2016/1052, også kaldet "Safe Harbour" reglerne, med det formål at opfylde forpligtelser i henhold til aktieoptionsprogrammer eller andre aktieallokeringer til medarbejdere eller at gennemføre en kapitalnedsættelse i henhold til artikel 5(2)(a) og artikel 5(2)(c) i MAR.

Selskabet har engageret Danske Bank A/S ("Danske Bank") til at agere som manager under aktietilbagekøbsprogrammet og købe aktier på vegne af Coloplast. Danske Bank vil i henhold til aftalen træffe sine handelsbeslutninger med hensyn til køb af aktier i Selskabet, uafhængigt af og uden indflydelse fra Selskabet.

Coloplast har til enhver tid ret til at afbryde aktietilbagekøbsprogrammet. Såfremt Selskabet træffer beslutning om at afbryde aktietilbagekøbsprogrammet, offentliggøres beslutningen herom ved en selskabsmeddelelse. Danske Bank vil efter en afbrydelse af aktietilbagekøbsprogrammet ikke længere være berettiget til at købe aktier i Coloplast på vegne af Selskabet.

Der er fastlagt følgende rammer for tilbagekøbsprogrammet på 500 millioner kroner:

Tilbagekøbsperioden begynder den 22. februar 2021 og forventes afsluttet den 23. august 2021.Det totale antal aktier, der vil blive tilbagekøbt, vil ikke overstige et antal med en samlet anskaffelsessum på mere end 500 millioner kroner.Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt aktier i selskabet svarende til under 25% af den gennemsnitsmængde af Selskabets aktier, der er handlet de senest forudgående 20 handelsdage på Nasdaq Copenhagen A/S.Der vil ikke under aktietilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende to kurser:

i) kursen på den sidste uafhængige handel på Nasdaq Copenhagen A/S og
ii) det højeste foreliggende uafhængige tilbud på Nasdaq Copenhagen A/S.

I overensstemmelse med "Safe Harbour" reglerne, vil der senest hver 7. børsdag blive offentliggjort meddelelser om de transaktioner, der er foretaget i henhold til tilbagekøbsprogrammet på www.coloplast.com.

Coloplasts beholdning af egne aktier forud for iværksættelse af aktietilbagekøbet udgør 3.038.288 stk. svarende til 1,41% af selskabets aktiekapital.

 

For yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Executive Vice President, CFO
Tlf. 4911 1111

Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 /4911 3376
Email: dkebj@coloplast.com

Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2623
Email: dkpete@coloplast.com

Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
CVR nr. 69749917

Hjemmeside
www.coloplast.com

 

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje og Urologi. Vi er et globalt selskabet med omkring 12.500 ansatte

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2021-02.

Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Vedhæftet fil

02_2021_Aktietilbagekøbsprogram

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk