Copenhagen Capital A/S - Offentliggørelse af prospekt

Udgivet den 30-06-2020  |  kl. 07:07  |  

Copenhagen Capital A/S gennemførte i efteråret 2019 en rettet emission mod en kreds af eksisterende og nye aktionærer samt personer i selskabets ledelse i henhold til selskabsmeddelelse af den 30. september 2019. Prospektet er godkendt af Finanstilsynet og offentliggøres hermed, hvorefter de nye aktier kan optages handel på NASDAQ Copenhagen. 

I emissionen blev der udstedt 14.400.001 stk. nye 8% Præferenceaktier 2024 á 1 kr. med et bruttoprovenu på 25,2 mio. kr. Effekten af emissionen er indarbejdet i årsregnskabet for 2019, der blev offentliggjort den 24. marts 2020. Aktierne er udstedt i en midlertidig fondskode, der ved opfyldelse af prospektkravet sammenlægges med allerede udstedte præferenceaktier. 

NASDAQ Copenhagen optager aktierne til handel med første handelsdag i ISIN DK0030732980 den 2. juli 2020.

Selskabets aktiekapital er herefter fordelt på:

46.000.000 stk. Stamaktier ISIN DK0060093607) á 1 kr. 
50.000.000 stk. 8% Præferenceaktier 2024 á 1 kr.
96.000.000 stk. I alt

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S
Administrerende direktør Lars Falster
Telefon: +45 70 27 10 60
Email: lf@copenhagencapital.dk

Vedhæftede filer

Prospekt2020_COPCAP - Final 20200630 Offentliggørelse af prospekt

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder