Copenhagen Capital A/S - Periodemeddelelse for 1. kvartal 2020

Udgivet den 12-05-2020  |  kl. 14:12  |  

Copenhagen Capital A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 1. kvartal 2020. Selskabet offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.  

Driften af ejendommene forløber som forventet. Selskabet har i perioden arbejdet med:

 18 ungdomsboliger, der er opført på toppen af ejendommen Heimdalsgade 39, 2200 København N, er færdiggjorte og udlejede.  2 taglejligheder på ejendommen Ewaldsgade 6, 2200 København er færdiggjorte og udlejede efter periodens udløb. Der er gennemført en konvertering af kontorer til boliger på ejendommen Vestergade 4-6, 1456 København K. Ombygningen af Læderstræde 11A og 11B, 1201 København K er påbegyndt. Kontorarealerne bliver konverteret til boliger, og byggeriet forventes afsluttet i 1. kvartal 2021.  Opførsel af 41 ungdomsboliger og 1 erhvervslejemål på Frederikssundsvej 11, 2400 København N er påbegyndt i totalentreprise med forventet afslutning i 3. kvartal 2021. Der er samtidig indgået en aftale om et delt ejerskab af projektet med familieselskabet Helmersen Holding A/S. Selskabet har været aktiv med gældspleje, og der er konverteret lån og sket refinansiering af Vestergade 4-6, 1456 København K. I denne forbindelse er varigheden på låneporteføljen øget i forhold til 31. december 2019, hvor varigheden var 10,22, hvilket er på niveau med varigheden på et 20-årigt annuitetslån med fast rente.

Myndighedsbehandlingen har trukket ud på de færdiggjorte projekter, hvilket i mindre omfang vil påvirke resultatet for 2020. Færdiggørelsen af projekterne på ejendommene Læderstræde 11A og 11B, 1201 København K og Frederikssundsvej 11, 2400 København N vil medføre et pænt positivt driftsbidrag startende i 2021. 

COVID-19 har kun berørt selskabet i begrænset omfang, og der er efter periodens udløb lavet henstandsaftaler med 3 erhvervslejere, der alle har mulighed for kompensationer i statens hjælpepakker. Samlet set vurderes risikoen i relation til COVID-19, at være uændret 'lav til middel'.

Lovbehandlingen af boligaftalen med udgangspunkt i BRL §5.2 pågår med forventet ikrafttræden 1. juli 2020. En vedtagelse af lovforslaget vil påvirke Copenhagen Capital A/S's samlede ejendomsværdi negativt mindre end 0,5%

Copenhagen Capital A/S fastholder forventninger om et resultat for 2020 på mellem 11 og 14 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Resultatet for 2020 kan blive negativt påvirket af COVID-19. 

"Til trods for COVID-19 situationen så forløber Copenhagen Capital A/S byggerier planmæssigt, hvor der i 1. kvartal 2020 både er afsluttet og påbegyndt projekter, der har stor betydning for selskabet" udtaler administrerende direktør Lars Falster og fortsætter "en væsentlig del af porteføljens værditilvækst kommer fra asset management. En aktivitet der forventes udbygget med henblik på bedst muligt, at drage fordel af Copenhagen Capital A/S's kompetencer og finansielle styrke".

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S
Administrerende direktør Lars Falster
Telefon: +45 70271060
Email: lf@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil

Selskabesmeddelelse - Periodemeddelelse for 1. kvartal 2020 - final

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder