DAB øgede nedskrivningerne efter Finanstilsynets besøg

Udgivet den 03-10-2022  |  kl. 14:21  |  
Arkiv: Foto

Danske Andelskassers Bank, DAB, har sat nedskrivninger op med 4,2 mio. kr. efter et besøg af Finanstilsynet.

En gennemgang af banken i maj og juni viste, at DAB fortsat er kendetegnet ved en mere risikofyldt udlånsportefølje end sammenlignelige pengeinstitutter.

- Banken har således fortsat en højere andel af erhvervsudlån, herunder specielt landbrugs- og ejendomsudlån samt en højere andel af store udlån end sammenlignelige institutter. Banken har i tillæg hertil en højere andel af svage erhvervsudlån, skriver Finanstilsynet efter inspektionerne.

Samtidig er DAB's indtjening lavere end for sammenlignelige institutter.

- Banken har været udfordret af håndtering af høj risikotagning og af at sikre gode økonomiske forhold gennem mange år, lyder det fra tilsynet, der dog påpeger, at banken efter den seneste inspektion i 2021 har sat gang i en række tiltag med henblik på at mindske bankens risikoprofil- og påtagning.

- Finanstilsynet konstaterede ved inspektionen, at bankens risikoappetit formelt er ændret. Banken mangler imidlertid at få implementeret og anvendt den ændrede risikoappetit i den daglige drift samt at betrygge bestyrelsen i, at banken påtager sig de ønskede risici, idet rapporteringen til bestyrelsen er mangelfuld, fremgår det af skrivelsen.

Derudover skal DAB sikre, at kreditpoilitikken overholdes, og skal desuden sikre at der på kreditområdet foretages kontrol al alle væsentlige risikobehæftede opgaver.

.\\˙ MarketWire

Charlotte Mackeprang

Tags:  Shares❯