DAB Q3: Højt aktivitetsniveau driver fremgang

Udgivet den 24-11-2022  |  kl. 09:51  |  
Arkiv: Foto

Danske Andelskassers Bank realiserede i tredje kvartal en pæn vækst drevet at et højt aktivitetsniveau hos bankens kunder.

Selv om energikrisen og den stigende inflation har præget kvartalet, mærker banken endnu ikke en påvirkning på sine erhvervs- og privatkunder.

Det fremgår af DAB's regnskab for juli, august og september, der er offentliggjort torsdag morgen.

Banken har i perioden også været positivt påvirket af renteforhøjelserne hos blandt andet Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken, der skete for at dæmpe den høje inflation.

Nettorente- og gebyrindtægterne løb således op i 144,4 mio. kr. mod 137,5 mio. kr. i tredje kvartal af 2021. Gebyrindtægterne var i perioden positivt påvirket af høj aktivitet på bankens forretningsområder, der blandt andet tæller boligfinansiering, leasing og forsikring.

Regnskabet er omvendt belastet af negative kursreguleringer på 11,1 mio. kr. mod et plus på 5,5 mio. kr. på den del i samme periode sidste år.

DAB begrunder de negative kursreguleringer med den finansielle uro, der er kommet som følge af Ruslands invasion af Ukraine - med stigende energipriser, inflation og renteforhøjelser til følge.

Nedskrivninger udgjorde i tredje kvartal en indtægt på 13,1 mio. kr. mod en nedskrivning i samme periode sidste år på 4,9 mio. kr. DAB har i tredje kvartal ellers øget sit ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne på grund af den økonomiske usikkerhed.

- Vi har i tredje kvartal 2022 øget det ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne med 9,5 mio. kr. til 57,5 mio. kr. som følge af de negative økonomiske udsigter. Vi må samtidig erkende, at der er mange udefrakommende faktorer, som er vanskeligt at forudsige konsekvensen af, skriver direktionen anført af administrerende direktør Jan Pedersen i regnskabet.

På bundlinjen har banken i tredje kvartal øget sit overskud med knap 10 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år til 35,1 mio. kr.

DAB fastholder i øvrigt sine forventninger til 2022, som banken tidligere i november opjusterede, om en basisindtjening på 120-140 mio. kr. og et nettooverskud på 80-140 mio. kr.

Tabel over Danske Andelskassers Banks regnskab for tredje kvartal af 2022:

Mio. kr. Q3 2022 Q3 2021 9M 2022 9M 2021 FY 2021
Netto rente- og gebyrindtægter 144 138 455 435 581,4
Kursreguleringer -11,1 5,5 -49,8 55,9 79,9
Nedskrivninger på udlån og tilgod. -13,1 4,9 -17,5 -10,2 -14,6
Resultat før skat 36,9 26,3 71,4 151,2 202
Nettoresultat 35,1 25,4 65,4 140,9 197,5

Bankens forventninger til 2022:

Mio. kr. Ved Q3 2022 Før Q3 2022
Resultat efter skat 80-140 80-140
Basisindtjening 120-140 120-140

.\\˙ MarketWire

Morten Frederik Heltoft

Tags:  Shares❯  main text❯