Dampskibsselskabet NORDEN A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Udgivet den 21-09-2020  |  kl. 07:46  |  

MEDDELELSE NR. 50 - 21. SEPTEMBER 2020

Den 19. august 2020 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 19. august 2020 senest til og med udgangen af oktober 2020. Se selskabsmeddelelse nr. 21 af 19. august 2020 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 10 mio. (ca. DKK 63 mio.).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK)

 
I alt, seneste meddelelse  

279.000
 

95.94
 

26.766.180
14/9/2020 17.000 95,15 1.617.550
15/9/2020 15.000 96,43 1.446.450
16/9/2020 14.000 96,05 1.344.700
17/9/2020 14.000 96,30 1.348.200
18/9/2020 14.000 95,73 1.340.220
Akkumuleret 353.000 95,93 33.863.300

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 19. august 2020, er der samlet købt 353.000 aktier for et samlet beløb på DKK 33.863.300.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 2.062.367 egne aktier, svarende til 5,07%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 40.700.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 38.637.633 aktier.

Med venlig hilsen

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:
Klaus Nyborg, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3315 0451
Anne-Louise Dam-Rasmussen, Head of Communications, tlf.: +45 3273 0624

Vedhæftede filer

Nr. 50 Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb Appendix

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder