Danish Aerospace Company A/S har fået udvidet og forlænget kontrakten vedrørende support på helbredsovervågning af astronauter på Den Internationale Rumstation.

Udgivet den 14-04-2020  |  kl. 06:47  |  

SELSKABSMEDDELELSE


Selskabsmeddelelse nr. 17 - 14-04-2020                                                                                       Odense, 14. april 2020


Danish Aerospace Company A/S har fået udvidet og forlænget kontrakten vedrørende support på helbredsovervågning af astronauter på Den Internationale Rumstation.

Danish Aerospace Company A/S (DAC) har siden juli 2006, under forskellige former, supporteret de regelmæssige helbredsovervågninger og konditionstest på Den Internationale Rumstation, fra sit kontrolcenter i Odense.Konditionstestene bliver gennemført på Selskabets CEVIS-rumcykel og med firmaets PPFS-helbredsovervågningsudstyr. DAC har kontrakter på at vedligeholde udstyret i rummet, sammen med de tilsvarende træningsmodeller på Jorden.ESA har nu udvidet og forlænget Selskabets MOSES-kontrakt (Medical Operation Support &  Engineering Services) på denne support og vedligeholdelse til og med udgangen af 2021.Konditionstest (Fitness-test) bliver foretaget regelmæssigt af alle NASAs, ESAs, Japans og Canadas astronauter, når de opholder sig på Den Internationale Rumstation.Målingerne foretages første gang cirka 2 uger efter astronauterne er ankommet til rumstationen, igen efter hver ca. 3 måned på rumstationen og sidste gang cirka 2 uger inden de vender tilbage til jorden.Forlængelse af kontrakten betyder, at den nu også løber i hele 2021. Udvidelsen og forlængelsen har en værdi af ca. 2,2 mio. DKK.

"Vi er meget glade for, at ESA har forlænget kontrakten, da vi hermed kan forsætte med at servicere vores udstyr og levere vores tekniske ekspertise til de kritiske helbredsovervågninger og konditionstest.
Det er essentielt for astronauterne konstant at være i god fysisk form i rummet. Dette skyldes at i tilfælde af medicinske eller tekniske problemer på rumstationen skal de altid være bedst rustet til hurtigt kunne komme hjem til Jorden og dens tyngdekraft igen, eller de skal i tilfælde af problemer, hurtigt kunne gennemføre en rumvandring med reparationer uden på rumstationen.
Rumvandringer er ekstremt fysisk krævende, da astronauterne hele tiden skal arbejde i mod trykket inde i rumdragterne. Derfor er de regelmæssige helbredsovervågning og konditionstest helt essentielle."
- siger Thomas A. E. Andersen, administrerende direktør i DAC.

Kontrakten ændrer ikke på selskabets tidligere udmelding for omsætningsniveauet for 2020.
Supplerende information
Selskabet har i løbet af de sidste 31 år fået opsendt mere end 3,1 ton udstyr til rummet. I dag befinder der sig cirka 350 kilo udstyr udviklet og bygget af DAC på Den Internationale Rumstation. Det er bl.a. CEVIS-rumcyklerne, PPFS-helbredsovervågningsudstyret, indmaden i MELFI-fryserne, samt en række tilhørende udstyr til forskning og videnskabelige forsøg.

Selskabet har siden 1993 haft kontrolcenter til at supportet forsøg og udstyr på den nu pensionerede russiske rumstation Mir, de amerikanske rumfærger og siden år 2000 på Den Internationale Rumstation. DAC har til dato stået for gennemførslen af 28 eksperimenter med næsten 1.000 in-flight sessioner på 55 forskellige astronauter som forsøgspersoner på Den Internationale Rumstation.
Endvidere har Selskabet hidtil supportet over 40 helbreds- og fitness sessioner på ikke russiske astronauter siden DACs udstyr blev indført som standard for disse tests i maj 2017. Inden da gennemførte DAC fra juli 2006 til 2017 en lang række indledende fitness-sessions som forberedelse.

I dag befinder der sig seks astronauter på Den Internationale Rumstation, tre amerikanere og tre russere, der typisk opholder sig på rumstationen et halvt år ad gangen.
For yderligere oplysninger:
Danish Aerospace Company A/S:

CEO Thomas A.E. Andersen
Mobil: 40 29 41 62 el. 63 10 70 10
Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:
Gert Mortensen, Partner
Baker Tilly Corporate Finance P/S
Poul Bundgaards Vej 1
DK-2500 Valby
Tlf.: +45 33 45 10 00
www.bakertilly.dk

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk