Danmark/ØR: Få justeringer af centrale økonomiske skøn

Udgivet den 16-12-2019  |  kl. 10:40  |  

Regeringen justerer marginalt på skønnet for den danske vækst i de kommende år, og noterer sig, at det er naturligt, at opsvinget er på vej ind i en mere moderat fase.

Det fremgår af Økonomisk Redegørelse.

Skønnet for BNP i år lyder nu på 2,0 pct. mod 1,7 pct. i oktobers Økonomiske Redegørelse, mens skønnet for næste år sænkes til 1,5 pct. fra 1,6 pct. i oktober. For 2021 skønnes væksten at falde til 1,4 pct.

- Udsigten til det lavere væksttempo skyldes især en svækket global økonomi. Momentum i verdensøkonomien er gået ned, og bedringen ventes kun at blive gradvis, fremgår det af Økonomisk Redegørelse.

Væksten i privatforbruget justeres også en smule, da skønnet for i år sænkes til 1,6 pct. fra 1,9 pct., mens det for næste år reduceres til 1,9 pct. fra 2,0 pct. I 2021 skønnes en vækst i privatforbruget på 1,7 pct.

Inflationen - stigningen i forbrugerpriserne - ventes fortsat lav i perioden og skønnet for i år og næste år sænkes. I år skønnes inflationen at blive 0,8 pct. mod tidligere ventet 1,0 pct. Næste år sænkes skønnet til 1,2 pct. fra 1,4 pct. i oktober. Mens skønnet for 2021 er 1,6 pct.

Beskæftigelsen ventes at stige, men stigning vil efterhånden blive mindre.

Det er forventningen, at beskæftigelsesfremgangen falder til godt 30.000 personer og aftager yderligere næste år og i 2021.

Det vil mindske presset på arbejdsmarkedet, konstateres det.

Risiciene for Danmark er i nedadgående retning.

Risikobilledet er dog fortsat mest i negativ retning set med et globalt perspektiv.

- Muligheden for en hurtig genopretning i verdensøkonomien mindskes af, at noget af afmatningen kan være mere vedvarende, påpeges det i redegørelsen.

Verdenshandlen kan have lidt varig skade. Handelsstridigheder kan ramme nye områder, herunder bilindustrien i Europa, og brexit er også en usikkerhedsfaktor.

Prognosen er baseret på uændrede handelsvilkår.

/ritzau/FINANS

Claus Mikkelsen

Tags:  macro❯  Danmark❯ 

Relaterede nyheder