Dansk byggematerialekoncern i forsvar af marginer i usikkert 2023

Udgivet den 06-12-2022  |  kl. 10:57  |  

Byggematerialekoncernen H+H International forbereder sig på et 2023, hvor der er stor usikkerhed om byggeriet og demed også om efterspørgslen efter koncernens porebeton og kalksandstens produkter og løsninger.

Selskabet føler sig imidlertid godt rustet til de usikre tider og er godt i gang med at eksekvere på de planer, som skal beskytte indtjeningen og pengestrømmene i et miljø med lavere efterspørgsel.

Afhængig af udviklingen kan det blive nødvendigt midlertidigt at stoppe produktionen på nogle af koncernens 32 fabrikker, men koncernen mener, at et forsvar af en indtjeningsmargin på 10 pct. er realistisk på bunden af en konjunkturcyklus.

Det siger finansdirektør hos H+H International Peter Klovgaard-Jørgensen i et interview med MarketWire.

- Vi har en stærk forventning om, at efterspørgslen generelt set kommer til at falde på nye huse, og dermed kommer efterspørgslen på vores produkter også til at falde.

- Den helt store usikkerhed er, hvor længe nedturen kommer til at vare. Det andet er, hvad kommer der ske til at ske på inflationssiden, og i hvilket omfang vi så skal ud at hæve priser næste år, siger Peter Klovgaard-Jørgensen.

De senere år har H+H leveret en bedre indtjeningsmarginal end den langsigtede målsætning på 12 pct. målt på driftsresultatet, EBIT, før særlige poster.

I 2021, hvor selskabet satte indtjeningsrekord med et overskud på 321 mio. kr. på bundlinjen, steg driftsmarginen til 14 pct. fra 13 pct. de foregående to år. Næste år vil den efter alt at dømme kommer under pres.

- Det er klart, at alt andet lige kommer marginerne mere under pres, men vi kommer også fra nogle år, som har været rigtigt gode, og hvor vi har leveret indtjeningsmarginer, som har været pænt over vores langsigtede mål, siger Peter Klovgaard-Jørgensen.

Marginen er blevet fastholdt på 14 pct. for de første ni måneder af 2022 samlet set, selvom den i tredje kvartal isoleret set faldt til 12 pct. fra 18 pct. kvartalet før.

INFLATION PRESSER OMKOSTNINGER

Faldet fra tredje til andet kvartal afspejler inflationspresset på omkostningssiden, og at det kan være vanskeligt at få justeret priserne i samme takt som omkostningerne. Specielt også når de afsatte mængder begynder at falde.

Med afsæt i det langsigtede marginmål på 12 vurderer finansdirektøren, at en margin på 14 indikerer toppen af en konjunkturcyklus, mens en bund "alt andet lige ligger på omkring 10 pct. for os i en nedgangstid."

- Så i en nedgangstid er det for os en margin på 10 pct., som vi skal ud at forsvare, og det mener jeg egentlig godt, at vi kan ud fra en normal cyklus så at sige - for hvad er en normal cyklus i disse tider med covid, krig osv.

- Men altså under en normal cyklus, så mener vi, at vi kan forsvare 10 pct. på bunden, og det er bestemt det, vi lægger os i selen for, siger Peter Klovgaard-Jørgensen.

Ligesom mange andre virksomheder har H+H det seneste år kæmpet med stigende omkostninger til råvarer og energi, hvilket selskabet løbende har forsøgt at få kompensation for gennem højere salgspriser.

Flere justeringer af priser er undervejs, men hvad der eventuelt måtte være behov for senere, afhænger af inflationsudviklingen, som er en vanskelig ting af spå om på længere sigt.

- Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at vi i starten af året skal ud at hæve priser, og det er vi i fuld dialog med kunder om - og det virker der også til at være en forståelse for.

- Men i hvilket omfang inflationen forstætter og vi dermed skal fortsætte med at presse prisstigninger ud, eller om tingene begynder at stabilisere sig, er der stor usikkerhed om, siger Peter Klovgaard-Jørgensen.

USIKKERHED OM EFTERSPØRGSEL

Den anden store ubekendte er udsigterne for efterspørgslen, da også forbrugerne er ramt af inflationen og samtidig kan blive dobbeltramt af markant højere renteomkostninger, når centralbankerne strammer pengepolitikken i deres forsøg på at få inflationen under kontrol.

- Forbrugerne bliver selvfølgelig ramt af det stigende renteniveau. Det er jo mere et politisk valg at køre renteniveauer op for at mindske inflationen, men det bliver interessant at følge, hvordan den dynamik bliver, og i hvilket omfang renteniveauerne potentielt set bliver stabiliseret eller sat ned igen, såfremt inflationen stabiliserer sig, siger Peter Klovgaard-Jørgensen.

Han vurderer imidlertid, at H+H står rigtigt godt rustet til de usikre tider, efter at koncernen igennem de senere år har fået styrket sin position på markedet og nu har et produktionsnetværk på 32 fabrikker spredt ud over Nordeuropa.

- Vi er en cyklisk virksomhed, og det ligger dybt i vores dna, at der er gode og dårlige tider. Det gør også, at vi er agile og hurtige til at eksekvere, når der skal tages omkostninger ud og skaleres ned. Samtidig er vi også hurtige til at udnytte, når markederne kommer tilbage, forklarer Peter Klovgaard-Jørgensen.

Det at selskabet igennem de sidste ti år er vokset både organisk og gennem en række opkøb har ifølge finansdirektøren en stærkere profil og positionering i markedet.

- Det giver et godt fundament til at være agil i sådant et markedsmiljø. Det synes jeg også tidligere, at vi har bevist. Under covid var vi også lynhurtige til at agere i det marked., og 2020 endte jo egentlig også ganske fornuftigt.

- Så vi er godt rustede, og vi står med en utrolig stærk balance til at tage de markedsudsving, der måtte komme, og vi har samtidig også mulighed for at udnytte de muligheder, som opstår under sådan en usikkerhed, siger Peter Klovgaard-Jørgensen.

.\\˙ MarketWire

Flemming Thestrup Andersen

Tags:  Director❯  Shares❯