Danske Bank Q2: Kundeflugten fortsætter i udfordret bank

Udgivet den 18-07-2019  |  kl. 11:06  |  

Kunder siger fortsat farvel til Danske Bank - omend i et langsommere tempo end tidligere. I andet kvartal valgte 4300 Nemkonto-kunder at slukke for den forbindelse til banken, hvor de første seks måneder samlet gav en kundeafgang på 13.600 Nemkonto-kunder svarende til 1 pct. af bankens Nemkonto-kundebase.

Det er fortsat bankens hvidvasksag i Estland, der danner ringe i vandet - men også sagen om produktet Flexinvest Fri, hvor kunderne mod gebyr overlod investeringsfolk i Danske Bank ansvaret for at få pengene til at yngle.

Gebyrerne blev i 2017 imidlertid sat så højt, at prisen ikke flugtede med, hvad kunderne kunne forvente i afkast. Banken forventede ganske enkelt, at kunderne ville tabe penge på det, der skulle være opsparing.

Allerede den 8. juli kunne Danske Bank se, at tidligere tiders forventning om et overskud på 14-16 mia. kr. i 2019 ikke holdt stik, og derfor blev den post sat ned med en mia. kr., samtidig med at omkostningerne blev skruet en smule op til 25,5-26 mia. kr. mod en forventningen tidligere på året "på omtrent samme niveau som i 2018", hvor udgifterne anløb 25 mia. kr.

- Første halvår 2019 var præget af udfordringer med hensyn til både renteniveauet, vores marginaler og de stigende omkostninger til compliance, siger den forholdsvis nye topchef i banken, Chris Vogelzang, i en kommentar til regnskabet.

Vogelzang havde første arbejdsdag i banken 1. juni, hvor han afløste den tidligere midlertidige administrerende direktør, Jesper Nielsen.

NY STRATEGI PÅ VEJ

Chris Vogelzang fortæller, at han - og banken - i de kommende uger og måneder vil vi fokusere på at analysere forretningen og strategien.

- Nu gennemgår jeg banken, og det vil jeg gøre grundigt. Jeg forventer, at jeg kommer med noget nyt i år, siger topchefen efter regnskabet.

Bankens samlede indtægter var på 11.532 mio. kr., hvor det foreløbige tal lød på 11.500 mio. kr. I andet kvartal 2018 landede indtægterne på 10.881 mio. kr.

Indtægterne reddes af "andre indtægter" på 1,6 mia. kr. mod 152 mio. kr. i perioden sidste år. Det er blandt andet en indtægt for salget af Danica Pension Sverige på 1,3 mia. kr., der er med til at hive posten op.

Danske Bank fik i april maj og juni et overskud på 4031 mio. kr. i forhold til de foreløbige tal, der lød på 4000 mio. kr. I samme kvartal i 2018 var overskuddet på 4310 mio. kr.

Da Chris Vogelzang stadig er lidt famlende overfor den butik, han skal bestyrer, efter kun fem uger i chefstolen, udtaler han sig kun i generelle vendinger om, hvad en bank skal kunne for at klare sig i konkurrencen:

- Når jeg ser på en bank, så skal den favne lovgivningen og ikke se den som en forhindring. En god bank skal kunne klare sig i et lavmargin miljø, og en bank skal overordnet set have tilfredse kunder, siger Chris Vogelzang.

HVIDVASKSAG EFTERFORSKES FORTSAT

Danske Banks sag om hvidvask i Estland behandles fortsat af myndighederne i flere lande. Herhjemme er bagmandspolitiet ved at undersøge sagen, i USA og i Frankrig. Den formodede hvidvasksag fandt sted fra 2007-2015 i Danske Banks filial i Estland, hvor den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem filialen udgjorde 200 mia. euro. Det svarer til knap 1500 mia. kr.

Det er ikke fastslået, hvor stor en del af beløbet, der er "mistænkeligt" og dermed kan gå under betegnelsen hvidvask. Men det skønnes, at det drejer sig om en meget stor del af de 1500 mia. kr.

- Der er ikke nyt herfra. Vi samarbejder fortsat med myndighederne, og vi gør, alt hvad vi kan for at få sagen afsluttet, siger Danske Banks topchef.

Banken er af Finanstilsynet blevet bedt om at have en buffer på 10 mia. kr., når og hvis erstatningskravene i forbindelse med hvidvasksagen i Estland begynder at lande hos banken.

Tabel for Danske Banks regnskab for andet kvartal af 2019:

Mio. kr. Q2 19 Foreløbige tal* Q2 18 FY 18
Nettorenteindtægter 5371 - 5878 23.571
Nettogebyrindtægter 3701 - 3786 15.402
Handelsindtægter 829 800 1066 4676
Indtægter i alt 11.532 11.500 10.881 44.365
Omkostninger i alt 6679 6700 5788 25.011
Res. før nedskrivninger 4852 - 5094 19.354
Nedskrivninger på udlån 113 100 -377 -650
Res. før skat, core 4739 - 5471 20.004
Res. før skat, non-core 18 - 16 -282
Resultat før skat 4757 - 5487 19.722
Nettoresultat 4031 4000 4310 15.174

* = Danske Bank oplyste den 8. juli foreløbige regnskabstal for nogle få poster. Det skete i forbindelse med en nedjustering af årets forventninger.

1) Den 11. april oplyste Danske Bank og en række andre banker salget af LR Realkredit for 2,6 mia. kr. Danske Bank har 31,45 pct. af aktierne i LR Realkredit.

2) Den 11. december 2018 solgte Danske Bank Danica Pension Sweden til en forventet pris på 2,6 mia. svenske kr., hvoraf de 2,35 mia. svenske kr. er på kontant basis. Salget ventes godkendt i første halvår 2019.

Danske Banks forventninger til 2019:

Ved Q2 Før Q2
Nettoresultat, mia. kr. 13-15 13-15

/ritzau/FINANS

Charlotte Mackeprang

Tags:  Profit warning❯  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
10,45%
 
23/08/19

 
9,21%
 
23/08/19

 
4,50%
 
23/08/19

 
1,69%
 
23/08/19

 
1,02%
 
23/08/19

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder