Danske Bank skuffer i andet kvartal og skruer lidt ned for prognosen

Udgivet den 18-07-2018  |  kl. 08:30  |  

Danske Bank tjente færre penge end ventet i andet kvartal af 2018, hvor de traditionelle indtægtsposter skuffede - især indtjeningen på handel.

Det fremgår af bankens regnskab for andet kvartal onsdag morgen.

Kvartalet bød på et overskud efter skat på 4231 mio. kr. - til sammenligning havde analytikerne ventet et overskud på 4718 mio. kr. ifølge et estimat indsamlet af Ritzau Estimates, mens samme kvartal i 2017 gav en indtjening på 4790 mio. kr. efter skat.

Bankens samlede indtægter faldt til 10,88 mia. kr. fra 11,74 mia. kr. i andet kvartal af 2017. Det var samtidig dårligere end de 11,66 mia. kr., som analytikerne havde estimeret.

SVAGE INDTÆGTER

Nettorenteindtægterne for perioden blev 5878 mio. kr., mens der her var ventet 5990 mio. kr. af analytikerne. Det var dog en fremgang fra de 5783 mio. kr., Danske Bank præsterede i andet kvartal af 2017.

Gebyrindtægterne faldt i kvartalet derimod til 3786 mio. kr. fra 3819 mio. kr., mens analytikernes estimat her lå på 3807 mio. kr. Endvidere faldt handelsindtægterne til 1066 mio. kr. fra 1647 mio. kr. mod et ventet fald til 1471 mio. kr.

Nedskrivningerne på udlån udgjorde til gengæld en indtægt på 377 mio. kr. på nettobasis, hvor analytikerne estimerede en udgift på 34 mio. kr. I samme kvartal sidste år udgjorde Danske Banks nedskrivninger en nettoindtægt på 231 mio. kr.

LIDT LAVERE PROGNOSE

Danske Bank fastholder forventningerne til 2018 om et nettoresultat på 18 til 20 mia. kr. Men nu ventes resultatet at lande i den lave ende af spændet på grund af de svage handelsindtægter.

I 2017 realiserede Danske Bank til sammenligning et nettoresultat på 20,9 mia. kr. Ifølge et estimat fra Ritzau Estimates ventede analytikerne forud for regnskabet et nettoresultat på 19,5 mia. kr. i 2018.

Forventningerne bygger fortsat på, at renteindtægterne vil stige i forhold til de 23,8 mia. kr., der var på den post i 2017, på grund af volumenvækst.

Omkostningerne ses fortsat at stige i forhold til de 22,7 mia. kr., der blev spenderet i 2017. Tidligere var det dog meldt, at de kun ville stige "svagt".

Nedskrivningerne på udlån ventes som før at lande "på et lavt niveau". Tidligere var meldingen også, at de ville være højere end i 2017, hvor de var en nettoindtægt på 873 mio. kr., men den formulering er nu sløjfet efter den store tilbageførsel i andet kvartal.

PENGE TILBAGE FRA HVIDVASKSAG

Banken fortæller i øvrigt i regnskabet, at den fortsat arbejde på at komme til bunds med den interne undersøgelse af de mistænkelige transaktioner i Estland, som er sat i forbindelse med hvidvask for et stort milliardbeløb.

Som konsekvens vil banken opgøre sin bruttoindtjening på handlerne og donere de penge - omtrent 1,5 mia. kr. - til "samfundsgavnlige tiltag", for eksempel bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Desuden har Danske Bank fundet en ny chef for compliance-området, som blandt andet handler om at forebygge netop hvidvask og økonomisk kriminalitet. Det bliver Philippe Vollot, der kommer til fra Deutsche Bank, der skal tage styringen på det område.

Tabel for Danske Banks regnskab for andet kvartal af 2018:

Mio. kr. Q2 18 Q2 18(e) Q2 17 Q1 18
Nettorenteindtægter 5878 5990 5783 5946
Nettogebyrindtægter 3786 3807 3819 3762
Handelsindtægter 1066 1471 1647 1435
Indtægter i alt 10.881 11.659 11.736 11.452
Omkostninger i alt 5788 5704 5760 5612
Res. før nedskrivninger 5094 5993 5976 5841
Nedskrivninger på udlån -377 34 -231 -330
Res. før skat, core 5471 6021 6208 6171
Res. før skat, non-core 16 15 -25 32
Resultat før skat 5487 6051 6182 6202
Nettoresultat 4231 4718 4790 4873

(e) = Medianestimat, indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til ni analytikere inden regnskabet.

Danske Banks forventninger til 2018:

. Ved Q2 Før Q2
Nettorenteindtægter højere højere (2017: 23,8 mia. kr.)
Nettogebyrindtægter forsat højt niveau fortsat højt niveau (2017: 15,7 mia. kr.)
Omkostninger i alt højere lidt højere (2017: 22,7 mia. kr.)
Nedskrivninger på udlån lavt niveau lavt niveau, men højere (2017: minus 873 mio. kr.)
Nettoresultat, mia. kr. lave ende af 18-20 18-20

/ritzau/FINANS

Mathias Stigsgaard

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder