Danske Banks ordinære generalforsamling 2021

Udgivet den 16-03-2021  |  kl. 18:14  |  
Selskabsmeddelelse nr. 3 2021 

 

 


  Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092  København K
Telefon 33 44 00 00

 

 

16. marts 2021
Danske Banks ordinære generalforsamling 2021

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 16. marts 2021 blev

årsrapporten for 2020 og forslag til overskudsdisponering i henhold til den godkendte årsrapport godkendtMartin Blessing, Lars-Erik Brenøe, Karsten Dybvad, Raija-Leena Hankonen, Bente Avnung Landsnes, Jan Thorsgaard Nielsen, Carol Sergeant og Gerrit Zalm genvalgt til bestyrelsenDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisorbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om: forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for aktionærerne indtil den 1. marts 2026, jf. vedtægternes § 6, stk. 1 og stk. 2, godkendtforlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne indtil den 1. marts 2026, jf. vedtægternes § 6, stk. 5 og stk. 6, godkendt bestyrelsens forslag om forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til indtil den 1. marts 2026 at erhverve egne aktier, godkendtbestyrelsens forslag til aflønningsrapport (Remuneration Report 2020) godkendtbestyrelsens forslag til bestyrelseshonorarer for 2021 godkendtbestyrelsens forslag til justering af aflønningspolitikken (Remuneration Policy) godkendtbestyrelsens forslag vedrørende fornyelse af den eksisterende skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere (Directors and Officers) godkendt på den ordinære generalforsamling i 2020 med virkning indtil den ordinære generalforsamling i 2022 godkendtbestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten godkendt.

Generalforsamlingen forkastede følgende aktionærforslag om

      ·politianmeldelse og søgsmål mod Danske Banks bestyrelse, direktion, andre tidligere og nuværende ledelsesmedlemmer samt ekstern revision og underskrivende revisorer.
Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Karsten Dybvad som formand for bestyrelsen og Jan Thorsgaard Nielsen og Carol Sergeant som næstformænd.

Sammensætningen af bestyrelsesudvalgene vil snarest muligt blive offentliggjort på danskebank.com under "Vores ledelse".

Danske Bank
Company Secretariat

Nethe Rosa Hjørland

Kontaktperson: Pressechef Stefan Singh Kailay, telefon 45 14 14 00

 

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr 3 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder