Dantax A/S Årsregnskabsmeddelelse 2019/20

Udgivet den 24-09-2020  |  kl. 12:53  |  

Årsregnskabsmeddelelse


Resume:

Koncernens samlede resultat efter skat udgør et overskud på 0,1 mio. kr. mod et overskud på 6,1 mio.kr. sidste år. Heraf udgør resultat af primær drift -0,5 mio.kr mod 0,5 mio.kr sidste år efter skat, og resultatet af finansielle poster udgør 0,7 mio. kr. mod 5,6 mio. kr. sidste år efter skat.


Omsætning og resultat i anden halvdel af regnskabsåret er væsentligt påvirket af Corona pandemien. Pandemiens negative indvirkning er delvist reduceret ved løn- og omkostningskompensation.


I perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020 har der i gennemsnit været investeret 51 mio. kr. i værdipapirer. Investeringen har givet et afkast på 1,0 mio. kr. før skat, svarende  til et afkast på ca. 2% i løbet af regnskabsåret 2019/20


Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 3,0 mio. kr. i udbytte, svarende til 10 kr. pr aktie.


For det kommende regnskabsår 2020/21 forventes et overskud, før resultat af finansielle poster, i størrelsesordenen 0 - 1,0 mio. kr. efter skat.Vedhæftet fil

Dantax Årsregnskabsmeddelelse 2019 20

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder