Delårsrapport 1. kvartal 2020

Udgivet den 20-05-2020  |  kl. 07:01  |  

Fondsbørsmeddelelse nr. 159/2020
20. maj  2020
Selskabsmeddelelse - Delårsrapport 1. kvartal 2020

Nasdaq Copenhagen A/S
Nicolai Plads 6
1007 København K

Efter 1. kvartal 2020 bliver Prime Office A/S kun i mindre omfang påvirket af COVID-19.

Selv om coronakrisen ikke er overstået, og store dele af Europa har været lukket ned, har Prime Office A/S forretningsmodel indtil videre bevist sin robusthed. Den daglige drift er fortsat stabil, og både udlejning og tomgang er kun påvirket i mindre omfang. Lejeindbetalinger er frem til 30. april 2020 modtaget for 97% vedkommende. Omsætningen stiger primært som følge af købet af to kontorejendomsselskaber i december 2019, der bidrager både til en stigning i omsætning og en stigning i primær drift.

Perioden i overskrifter

Omsætningen andrager 44,6 mio. DKK for 1. kvartal 2020 mod 40,6 mio. DKK for 1. kvartal 2019. (+9,9%)Resultat før skat og værdireguleringer udgør 19,5 mio. DKK for 1. kvartal 2020 mod 16,5 mio. DKK for 1. kvartal 2019. (+18%).Likvide beholdninger udgør 59 mio. DKK pr. 31.3.2020.  Selskabets LTV er på 49,6%.Langfristede lånetilsagn og rentesikringer betyder, at selskabets kapitalstruktur fortsat er solid. Værdien af selskabets ejendomme er vurderet til samme værdi som pr. 31.12.2019.Koncernens egenkapital udgør 1.193,2 mio. DKK.

Forventninger til 2020
Som følge af den fortsatte usikre situation omkring coronakrisen vil Prime Office A/S ikke udsende detaljerede forventninger til 2020. De foreløbige konklusioner omkring coronakrisen indikerer dog, at selskabets forretningsmodel er robust, og at selskabets primære drift vil udvise et positivt resultat.
Selskabet har pr. 30.4.2020 modtaget 98% af alle lejeindbetalinger, og det forventes at manglende lejeindbetalinger udlignes i løbet af 2020.


Generalforsamling

Indkaldelse til selskabets ordinære generalforsamling sker snarest, og på grund af coronakrisen henstiller bestyrelsen, at alle aktionærer brevstemmer og følger generalforsamlingen via
"livestreaming". Den forventes at finde sted den 12. juni 2020 kl. 10.00

Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2020 til 31. marts 2020

      Udvikling i %
      1. kvartal 2019
RESULTATOPGØRELSE 1Q 2020 1Q 2019 1.kvartal 2020
Beløb i 1.000 DKK      
Omsætning   44.638    40.600  

9,9%
Driftsomkostninger   -13.032    
 -12.383
 

5,2%
Bruttoresultat   31.606   28.218  

12,0%
Bruttomargin 70,8% 69,5% 1,9%
Salgs-og adm.omkostninger   -4.196    -3.881  

8,1%
Resultat af primær drift   27.411   24.337  

12,6%
(overskudsgrad primær drift) 61,4% 59,9% 2,4%
Finansielle poster netto   -7.837   -7.745  

1,2%
Resultat før skat   19.573    16.593  

18,0%
       
Andre nøgletal      
Aktiver i alt   3.029.282    2.551.028  
Egenkapital    1.193.288   983.161  
Soliditet 39,4% 38,5%  
LTV (realkredit/vurdering) 49,6% 52,0%  

For yderlige oplysninger kontakt venligst

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i tyske ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter
bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer.

Vedhæftet fil

Prime Office 1 kvartal 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder