Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Jyske Realkredit A/S tirsdag den 23. marts 2021 kl. 8.00 på selskabets adresse Klampenborgvej 205 i Lyngby.

Udgivet den 09-03-2021  |  kl. 14:23  |  


Til Nasdaq Copenhagen A/S

 
9. marts 2021
Meddelelse nr. 29/2021

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Jyske Realkredit A/S
tirsdag den 23. marts 2021 kl. 8.00 på selskabets adresse Klampenborgvej 205 i Lyngby.

Dagsorden

a.    Beretning om selskabets virksomhed i 2020

b.    Forelæggelse til godkendelse af årsrapporten for 2020 og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

c.    Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

d.    Valg af medlemmer til bestyrelsen

e.    Valg af revision

f.     Eventuelt

Med venlig hilsen
p.f.v.

Carsten Tirsbæk Madsen
Adm. direktør\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder