Djurslands Bank ser nu resultat i øvre ende af forventningsspænd

Udgivet den 04-11-2022  |  kl. 15:59  |  
Arkiv: Foto

Djurslands Bank udtrykker stor tilfredshed med udviklingen hidtil i år i sit regnskab for årets første ni måneder.

- Selve bankdriften for 1.-3. kvartal må betegnes som særdeles god med en usædvanlig høj indtjening fra aktiviteterne på boligområdet, samt stigende indtjening fra vækst i udlån og forbedret indtjening på bankens indlån, skriver Djurslands Bank.

Basisresultatet kan for årets første ni måneder opgøres til 62,0 mio. kr., hvilket er 68,8 pct. over niveauet i samme periode sidste år.

Kraftigt stigende renter i perioden betyder dog, at resultat før skat er markant påvirket af negative kursreguleringer på både obligationer og aktier.

Resultat før skat steg derfor mere begrænset med 1,1 mio. kr. til 103,2 mio. kr.

Kursreguleringerne belaster regnskabet med 60,3 mio. kr., mens de i samme periode sidste år trak ned med 6,5 mio. kr.

Nedskrivningsposten er til gengæld en indtægt på 11,5 mio. kr., men de var en endnu større indtægt på 18,6 mio. kr. i de første ni måneder af 2021.

For hele 2022 fastholdes forventningen om et forventet resultat før skat i niveauet 100-130 mio. kr., men der ventes dog nu et resultat i den øvre del af intervallet.

Tabel over Djurslands Banks regnskab for tredje kvartal af 2022:

Mio. kr. 9M 2022 9M 2021 FY 2021
Netto rente- og gebyrindtægter 366,3 294,2 403,5
Kursreguleringer -60,3 -6,5 -0,8
Nedskrivninger på udlån -11,5 -18,6 -14,6
Resultat før skat 103,2 102,1 143,4
Nettoresultat 82,8 79,1 116,1

Djurslands Banks forventninger til 2022:

Mio. kr. Ved 9M 2022 Før 9M 2022
Resultat før skat øvre ende af 100-130 100-130

.\\˙ MarketWire

Flemming Thestrup Andersen

Tags:  Profit warning❯  Report❯  Shares❯  main text❯