DK: Byggeriets forventninger fortsætter nedad

Udgivet den 30-09-2008  |  kl. 09:39  |  

Den sammensatte konjunkturindikator, som afspejler byggeriets forventninger til fremtiden, faldt med 7 procentpoint fra august til september, korrigeret for sæsonudsving. Byggeriets umiddelbare vurdering af konjunkturerne er dermed faldet med mere end 40 procentpoint siden midten af 2006.

Det oplyser Danmarks Statistik.

Indikatoren er en sammenvejning af byggeriets forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder, samt en vurdering af ordrebeholdningen ved udgangen af forrige måned.

Der er tale om et fald i både forventningerne til beskæftigelse og i vurderingerne af ordrebeholdningen. Byggeriets forventninger til beskæftigelsen faldt med 8 procentpoint, mens vurderingen af ordrebeholdningerne faldt med 6 procentpoint i forhold til sidste måling.

Forventningerne til beskæftigelse, omsætning og tilbudspriser ved licitation de kom-mende tre måneder er negative for alle brancher. Det viser de ikke-sæsonkorrigerede indikatorer. I de fleste brancher gælder de mest negative forventninger tilbudspriserne ved licitation. Undtagelsen er entreprenørerne.

Virksomheder, der repræsenterer 18 pct. af beskæftigelsen i bygge og anlæg, oplyste ved udgangen af august, at mangel på efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger, mens 12 pct. angav manglende arbejdskraft som produktionsbegrænsning.

Udgivet af: NPinvestordk